09 / 08 / 2022

ÖİB Ankara'daki 6 gayrimenkulün ihale tarihini uzattı!

ÖİB Ankara'daki 6 gayrimenkulün ihale tarihini uzattı!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, son teklif verme tarihi 29 Kasım 2017 Cuma günü olan Ankara'daki 6 gayrimenkulün tarihini uzattı..Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında 30 Kasım 2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 29 Kasım 2017 Cuma günü saat 17.00 olan Maliye Hazinesine ait taşınmazlardan 6 tanesinin son teklif verme günü 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatıldı.


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

İdarece 30 Kasım 2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 29 Kasım 2017 Cuma günü saat 17.00 olan Maliye Hazinesine ait taşınmazlardan;

 

1)  Ankara  İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62161 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.467,00 metrekare,

 

2) Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62173 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.782,00 metrekare,

 

3) Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, 63394 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.857,00 metrekare,

 

4) Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.699,00 metrekare,

 

5) Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.564,00 metrekare,

 

6) Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi, 393 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 690,00 metrekare,

 

yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme ihalelerinin son teklif verme tarihi görülen lüzum üzerine 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek belge ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.