ÖİB'den Nevşehir ve Kütahya'da 6 özelleştirme kararı!

ÖİB'den Nevşehir ve Kütahya'da 6 özelleştirme kararı! ÖİB'den Nevşehir ve Kütahya'da 6 özelleştirme kararı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kütahya ve Nevşehir'de bulunan 6 gayrimenkulü özelleştiriyor. Özelleştirme kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kütahya ve Nevşehir'de bulunan 6 gayrimenkulü özelleştiriyor. Özelleştirme kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   16/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-60

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Aksalur Mahallesi, 160 ada, 13 parseldeki 230,09 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 1/6 arsa paylı, zemin kat 3 ve 4 bağımsız bölüm no.lu dükkânların bir bütün halinde (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 23.000.- (yirmiüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hüseyin KOCATEPE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hüseyin KOCATEPE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 22.000.- (yirmiikibin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Bilal UYAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bilal UYAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   16/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-61

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Aktepe Mahallesi, 102 ada, 1 parseldeki 557,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 168.000.- (yüzaltmışsekizbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Naci ULAŞMIŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Naci ULAŞMIŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   16/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-62

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, zemin kat 8 bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi deponun bir bütün halinde (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 13.500.- (onüçbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kerim ŞAHİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kerim ŞAHİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 13.000.- (onüçbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Muhammet ŞAHİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Muhammet ŞAHİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   16/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-63

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 parseldeki 900,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, 1. kat 16 bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi deponun bir bütün halinde (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 15.500.- (onbeşbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kerim ŞAHİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kerim ŞAHİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   16/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-64

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, 1. kat 17 bağımsız bölüm no.lu dükkân ve eklentisi deponun bir bütün halinde (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 16.000.- (onaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kerim ŞAHİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kerim ŞAHİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   16/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-65

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı;  İzmir  ili, Bergama ilçesi, Turabey Mahallesi, 191 ada, 39 parseldeki 2.904,80 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki muhdesatı ile birlikte (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 1.385.000.- (birmilyonüçyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Efeoğlu Taç Dayanıklı Tüketim Malları Turizm Akaryakıt Hayvancılık Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Efeoğlu Taç Dayanıklı Tüketim Malları Turizm Akaryakıt Hayvancılık Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.