27 / 05 / 2022

Ordu Fatsa'da 6.5 katlı bina 923 bin TL'ye icradan satılık!

Ordu Fatsa'da 6.5 katlı bina 923 bin TL'ye icradan satılık!

Fatsa İcra Müdürlüğü, Ordu ili Fatsa ilçesi Sakarya mahallesi Çatalkoz mevkiindeki 6,5 katlı binayı 923 bin 900 TL'den satışa çıkardı. Satış, 15 Mayıs 2012 Salı günü 10:30-10:35 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

FATSA İCRA TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Dosya No : 2010-657 Ta Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan : Tapu Kaydı: Ordu ili, Fatsa ilçesi, Sakarya mahallesi, Çatalkoz mevkii, 129 ada, 190 parsel, 25 cilt, 2381 sayfada kayıtlı, 240.40 M2 yüzölçümlü arsa üzerinde 6.5 katlı taşınmaz Özellikleri: Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında arsa olarak görünse de yapılan keşif sırasında arsanın üzerinde bodrum kat depo, zemin kat dükkan. 1 normal kat tek daire brüt alanı 200.00 M2. 6 oda, 1 mutfak, hol,.banyo-wcden ibarettir. 2 ve 3 normal katlar ikişer daireden ibaret, her daire brüt 100.00’er M2. 1 mutfak, 3 oda, hol, banyo-wc den ibarettir. 4 normal kat 1 normal kattaki daire gibi tek daire olup çatı eklentiler birlikte toplam 6.5 katlı, dışı sıvalı ve boyalı tamamı bitmiş, üçüncü sınıf A grubu yapıdır. İmar Durumu : Taşınmaz belediye sınırları ve imar planı içinde, ticari bölgede imara uygun, merkezi yerde, ulaşımı kolay ve borçlunun hissesi tamdır. Değeri: 923.900,00 YTL Satış Saati: 10,30-10,35 İpotekten ari olarak satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları 1- Birinci artırmanın 15.05.2012 günü yukarıda yazılı saatler arasında FATSA ADLIYESI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜnde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar versa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 25.05.2012 günü yukarıda yazılı saatler arasında FATSA ADLİYESI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜnde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz îa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (Türk Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir i bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur. 20.03.2012 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. 6.20438 www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!