13 / 08 / 2022

Bornova'da 14.5 milyon TL'ye icradan satılık 5 katlı bina!

Bornova'da 14.5 milyon TL'ye icradan satılık 5 katlı bina!

İzmir 18. İcra Dairesi Müdürlüğü, İzmir İli, Bornova İlçe, Altındağ Mahallesi, 55 parselde yer alan 5 katlı binayı 14 milyon 500 bin TL'ye icradan satıyor...İzmir 18. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  İzmir  İli, Bornova İlçe, Altındağ Mahallesi, 55 parselde yer alan 5 katlı bina 14 milyon 500 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 10 Mart 2020 tarihinde saat 15:15'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C. İZMİR 18. İCRA DAİRESİ
DOSYA NO : 2019/7479 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçe, Altındağ mahallesi, 55 Parselde kayıtlı Bahçeli Bodrum Dahil Beş Katlı Betonarme Bina Nitelikli Taşınmaz. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE SATIŞA KONU TAŞINMAZ;TAPU KAYDI : İzmir, Bornova ilçesi, Altındağ mahallesi, 55 parselde kayıtlı,2352 M2 alanlı, bahçeli bodrum dahil beş katlı betonarme vasıflı taşınmaza ait tapu kayıt ve çap örneği mahalline uygulandı, tesbit konusu yere ait ve uygun olduğu, Tapu kaydının Şerh/Beyan/İrtifak hanesinde :krokide A ile gösterilen 30 m2 lik kısım üzerinde T.E.K lehine daimi irtifak hakkı şerhi ile İzmir Sicil Ticaret Müdürlüğünün 05.07.2018 tarih B-19/20525 sayılı yazıları ile Tür değişikliği vardır şerhinin mevcut olduğu tesbit edilmiştir.TAŞINMAZIN ADRESİ: Bornova İLÇESİ, Altındağ mahallesi, 4076 , 4027, 4073 ve 4072 nolu sokakların kesim köşesinde yer alan 4076 sokakta 19(4027 sokakta 102 ) kapı nolu yerdir. GAYRİMENKULÜN GENEL EVSAFI : Taşınmaz üzerindeki ana yapı B.Arme kolonlu, tuğla duvarlı, Bodrum+ ZEMİN+ 4 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Hali hazırda eğitim tesisi şekline kullanılan yapının bodrum katının:müştemilat şeklinde düzenlenmiş, zemin katı:giriş holü, idari büro ve 5 adet derslik. 1.ci katı:idari ofisler ve 6 adet derslik. 2.ci katı : 8 adet derslik. 3.cü katı: 4 adet derslik şeklinde düzenlenmiş olduğu. Giriş holü ile giriş holü duvarları tavana kadar mermer kaplı, merpen basamakları mermer . iç kapı ve pencereleri ahşap doğramalı. Dış kapı ve pencereleri Aliminyum doğramalı. Dış duvarları Alümünyum kompozit levha kaplı. İç duvarları saten boya ve badanalı . İdari ofialer ile dersliklerin yerleri lamine parke kaplı, sulu hacimleri mermer kaplı.Elektrik ve suyu mevcut olan yapının %10 oranında yıpranmış, 875 m2 taban alanlı ve toplam 4375 inşa alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerindeki yapı ve tesislerin dışında kalan sahada açık spor alanı,çocuk oyun alanı yer almakta olduğu tespit edilmiştir. İMAR DURUMU : Bornova Belediyesi imar ve şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarına nazaran yapılan incelemede tespit konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sağ taraftaki planda görüldüğü gibi U koşullu, TAKS:0,40, KAKS : 1.60 yoğunlukta h max: 12.80 mt gabarili imar durumlu olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Taşınmaz Özelliklerinde Açıklanmıştır.
İmar Durumu : Taşınmaz Özelliklerinde Açıklanmıştır.
Kıymeti : 14.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz Özelliklerinde Açıklanmıştır.
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 13/04/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu satış ilanı tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7479 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.