Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Trabzon baştan aşağı yeniden dizayn edilecek!

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Trabzon baştan aşağı yeniden dizayn edilecek!

Başkan Mustafa Yaylalı'nın yeniden göreve seçildiği seçimler öncesinde genel kurulda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kent konseyi ve büyükşehir yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


    

    Trabzon Kent Konseyi üçüncü dönem olağan genel kurul toplantısı Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Yaylalı'nın yeniden göreve seçildiği seçimler öncesinde genel kurulda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kent konseyi ve büyükşehir yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


       Konuşmasında Trabzon Kent Konseyi'nde toplumun her kesiminin, tüm kurum ve meslek gruplarının temsil edildiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, Trabzon'un büyükşehir olmasıyla birlikte Trabzon Kent Konseyi'nin de yeni bir döneme girdiğini ifade etti.


       TRABZON BAŞTAN AŞAĞIYA YENİDEN DİZAYN EDİLECEKTİR


       Başkan Gümrükçüoğlu bu konuda şunları kaydetti: "Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. 6360 sayılı yasa ile Türkiye'de bugüne kadar 16 büyükşehrimiz varken buna 14 tane daha ilave edilerek 30 büyükşehir belediyesi Türkiye'nin hizmetine girmiş oldu. Yani nüfusun yüzde 75'ine artık büyükşehir belediyeleri hizmet etmekle yükümlü. Bunlardan birisi olan Trabzon kentinde ise 4 bin 685 km karelik il hudutlarının hepsinde yasal sorumluluklarını büyükşehir belediyesi takip eder iken; yasa gereği, hizmetlerine çok teşekkür ettiğimiz belde belediyelerinin kapanması münasebetiyle ilçe belediyeleri onların görevlerini üstlenmiş vaziyette. Bu yasanın asli unsurlarından bu iki önemli özelliğin yanında; bizim Trabzon için il sınırlarını kapsaması münasebetiyle yaylasından merasına kadar ve her biri mahalle haline gelmiş olan eski ismi ile köylerimize kadar, alanların tamamı yeniden diyazn edilecektir. Bu münasebetle bu hususa temas etmemin sebebini de sizlerle paylaşmak istiyorum:İLÇELERİN TEMSİLCİLERİ DE KENT KONSEYİNDE YER ALMALI


       Kent konseyinde bunun doğal sonucu olarak neyin gerçekleşmesi lazım? Sayın Başkana kıymetli heyetine ifade edeceğim şu: İlçelerinde temsilcilerinin, kuruluşlarının sizlerin olduğu gibi kent konseyinde yer alması ve onların da kendi ilçelerine dair görüşlerinin kent konseyi gibi daha yüksek bir platformda paylaşılarak gerek ilçe belediyelerinin gerekse Büyükşehir Belediyesi'nin önüne sunulabilmesi önem arz etmekte. Yani artık kent konseyinin fonksiyonu, tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde paydaşlarını da arttırmayı gerektiriyor. Tabi ki bunu genel kurulunuz, şimdiki başkanımız, yönetiminiz, sizler değerlendirmiş olursunuz."


       BÜYÜKŞEHİR, KENTİN TÜM ALANLARININ İMARI DEMEKTİR


       Kent Konseyi Genel Kurulu'nda büyükşehir yapılanması ile ilgili olarak da kamuoyunu bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, büyükşehrin ne demek olduğu hususunda atılacak ilk adımların çok önemli olduğunu ifade etti. "Büyükşehir bir yerde, gelecek kuşaklara teslim edeceğimiz kentin tüm alanlarının imarı demektir" ifadelerini kullanan Gümrükçüoğlu, "Yani bir imar planının ilk büyük adım olarak gerçekleştirilmesidir. Yapı yoğunlukları nerede ne kadar yer alacak? Nüfus daha çok nerede ikamet ettirilecek? Konut alanları nereler olacak? Sanayi alanları nereler olacak? Ve turizm alanları, kültürel alanlar nasıl düzenlenecek? Her ilçeye hangi hedefin koyulması lazım? Tüm bunlarda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum kuruluşları, çok büyük bir bilgi birikimi olan Karadeniz Teknik Üniversitemiz, yine bir vakıf üniversitesi olarak şehrimize kazandırılmış olan Avrasya Üniversitemiz, meslek odaları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve şehrimizin içindeki muhtarlarımız olduğu gibi, bütün il sınırları içerisindeki muhtarlarımız, halkın düşüncelerini de toplayacak, böylece bir şehrin imarına yön verilecek. En önemli adım bu.
 TABİAT TAHRİP EDİLMEDEN ULAŞIM EN İYİ HALE GETİRİLMELİ


       Diğer husus ise alt yapıdır. Diyelim su: Haritası, planlaması, programlaması mevcutların üzerine nelerin nasıl geliştirileceği. Diğeri atık su, diğeri bütün bu kaynaklar değerlendirilirken yol ağalarının nasıl ve ne şekilde değerlendirileceği. Malumunuz Trabzon'umuz en uzun yol ağına sahip şehir. Karayolları uhdesinde olan yollar hariç, Trabzon'un tüm yollarının tamamı 18 bin km. Türkiye'de hiçbir ilde bu kadar yol yok. Tabi ki engebeli arazilerimiz bunun sebeplerinden birisi olmakla beraber, dağlık yerleşim alışkanlığı ve kültürü; yani Anadolu'daki köylerde şehirlerde olduğu gibi, bizim şimdi mahalle ismini alan köylerimizde, bir arada değil de, arazinin tümüne dağılmış şekilde yerleşimin tercih edilmiş olması. Bu bizim bölgemizin, şehrimizin kültürü. Bu kültüre göre 18 bin km yolumuz var. Önemli olan tabiatı fazla tahrip etmeden, ulaşımı en iyi şekilde nasıl gerçekleştirilip, geliştirileceğinin de bilinmesi" şeklinde konuştu.


       Başkan Gümrükçüoğlu konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Bütün bunları sizlere arz etmemin sebebi, şehre yön verecek olan, bugüne kadar emeklerinize şükranlarımızı ifade ettiğimiz sizlerin daha büyük ölçekte sorumluluğunuz, daha büyük ölçekte görüşlerinize ihtiyacımızın olmasıdır...


 HANIMLAR, ENGELLİLER VE GENÇLER ÇOK İYİ TEMSİL EDİLMELİ


       İlçelerimizi de kent konseyine paydaş olarak katmayı sizlere arz etmeyi bir vazife bildim. Bir ilave husus daha var: Kent konseyimizde gerek hanımların temsilciliğinin, gerek engelli yurttaşlarımızın temsilciliğinin, gerekse çocukların temsilciğinin, gençlerin temsilciliğinin yapılabilmesi. Bazen çocuklarımız, size bize hepimize, bizim görmediğimiz çok güzel bir çözüm önerisinde bulunabiliyorlar. Bunu biz yaşadık, sizlerde yaşamışsınızdır.


       ETÜT EDECEĞİNİZ HUSUSLARI YATIRIMA DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ


       Bizim gönlümüz sizlerle, tüm şehrin, tüm katılımcıların temsilcileri ile omuz omuza komisyonlar oluşturarak birbirlerinizle en iyi komisyonları oluşturarak çalışmalarınızı sürdürmenizde başarılar temenni ediyorum. Ve her zaman etüt edeceğiniz hususların Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili dairelerince incelenip, rapor halinde sunulup, sizlerle tekrar paylaşılabilip, finansal çerçevenin el verdiği ölçüde de yatırıma dönüştürüleceğini ifade ediyorum…"Trabzon Büyükşehir Belediyesi