Orhanlar Mühendislik Mimarlık İnş. Orman Ürünleri Hırdavat Mobilya Gıda Hay.Oto.San.Ve Tic.Ltd.Şti. kuruldu!

Orhanlar Mühendislik Mimarlık İnş. Orman Ürünleri Hırdavat Mobilya Gıda Hay.Oto.San.Ve Tic.Ltd.Şti. kuruldu!Orhanlar Mühendislik Mimarlık İnş. Orman Ürünleri Hırdavat Mobilya Gıda Hay.Oto.San.Ve Tic.Ltd.Şti. bugün Pendik'te 50 bin TL sermaye bedeli ile Orhan Orhan tarafından kuruldu.


Orhanlar Mühendislik Mimarlık İnş. Orman Ürünleri Hırdavat Mobilya Gıda Hay.Oto.San.Ve Tic.Ltd.Şti. bugün Pendik'te 50 bin TL sermaye bedeli ile Orhan Orhan tarafından kuruldu.

Orhanlar Mühendislik Mimarlık İnş. Orman Ürünleri Hırdavat Mobilya Gıda Hay.Oto.San.Ve Tic.Ltd.Şti. konusu:
Mühendislik ve Mimarlık Sektörü 1. Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 2. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. İnşaat Sektörü 1. Her türlü İnşaat taahhüt işleri, konut işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve binalar üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ile kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alam ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, toplu konut ve iş merkezleri kurmak, elektrik tesisat, yol, su, site fabrika, gölet, baraj, sulama kanalları, kanalizasyon, liman, hava alanı, demir yolu, köprü, bariyer ve her türlü sosyal tesisler, her türlü hafriyat, dolgu, dekapaj, peyzaj ve elektrik tesislerini inşa ve taahhüt etmek, doğalgaz alt yapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon, sanat yapıları işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. İnşaat ve tesisleri için arsa, arazi ve bina satın almak, inşa etmek, kiraya vermek, kiralamak, kat karşılığı inşaat işleri yapmak. Fuar, panayır ve sergilere iştirak etmek 5. Yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere; Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı yapmak 6. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, inşaat malzemeleri ve yapı malzemeleri, elektrik malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, dekorasyon malzemeleri, karo ve seramikten mamul maddeler, kum, çakıl, hurda ve sıhhi tesisat malzemeleri, ağaç ve plastik doğramadan mamuller, pvc, alüminyum, demir ve benzeri metal doğramadan mamuller ile inşaat sanayide ihtiyaç duyulan bilimum malların, inşaat tesis, makine ve diğer her türlü teçhizatların yapımında kullanılan alüminyum saç galvaniz ile diğer her türlü maddeden rulo, tabaka ve levhaların alımını, satımını, ithalat, ihracat ve montajını yapmak 7. Şirket konusuna giren tüm dallarda amacına ulaşabilmek için; her türlü taşınır ve taşınmazı satın alarak ve bizzat inşa ederek sahip olmak, bunlar üzerinde başkalarına rehin ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çamçeşme Mah.Kemalpaşa Cad. Aydın Apt.No:24a Pendik