Orman Genel Müdürlüğü Köy projesinin bilirkişi raporunu yalanlıyor!

Orman Genel Müdürlüğü Köy projesinin bilirkişi raporunu yalanlıyor! Orman Genel Müdürlüğü Köy projesinin bilirkişi raporunu yalanlıyor!

Zekeriyaköy’de inşaatına başlanan ‘Köy’ projesiyle ilgili bilirkişi raporu, Orman Genel Müdürlüğü’nü yalanladı. Müdürlük ‘Köy’ projesinin inşa edildiği arazinin orman sayılmadığını savundu. Ancak rapor öyle demiyor!Aydınlık’ın 12 Şubat’ta sürmanşetten duyurduğu “Orman içi AVM” haberine Orman Genel Müdürlüğü’nden itiraz geldi. İtirazda Zekeriyaköy’de inşaatına başlanan “Köy” projesinin “orman sayılmayan” alanda kaldığı kaydedildi. Ancak Danıştay’da görülen dava için hazırlanan bilirkişi raporu, Orman Genel Müdürülüğü’nü yalanladı.


Siyahkalem'den Köy projesi bilirkişi raporu açıklaması!Aydınlık Sarıyer Zekeriyaköy’de 15. Hava Füze Üssü tarafından kullanılan ve 2010’da boşaltılan alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan imar planları ile yapılaşmaya açıldığını yazmıştı. Haberde Emlak Konut ve Siyahkalem Mühendislik Firması tarafından hazırlanan “Köy” projesinin, ormanlık alandaki inşaatına başlandığı duyurulmuştu. Haberimizin ardından Orman Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği, gazetemize yazılı açıklama gönderdi. 


‘ORMAN SINIRLARI DIŞINDA’

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Köy Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve  TOKİ  Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Zekeriyaköy Mahallesi 3’üncü derecede doğal SİT alanında hazırlanan 13/03/2012 tarih ve 1769 sayılı işlemle onaylı Zekeriyaköy Toplu Konut Alanı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kesinleşmiş orman tahdit sınırları dışında Orman Sayılmayan alanda kalmaktadır.”


‘BUGÜNE KADAR ORMAN DIŞINA ÇIKARTILMADI!’

Ancak Danıştay’daki dava için hazırlanan bilirkişi raporu, Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasının tersine bölgenin orman olduğunu gösteriyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı ile Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Emel Göksu ve Doç. Dr. Mert Çubukçu tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda 1938’den bu yana yaşanan süreç şöyle aktarılıyor:


- Dava konusu alan, Orman Kanunu uyarınca 7 Eylül 1938’de Zekeriyaköy Devlet Ormanı olarak tahdit edilmiştir. Aradan geçen süre içinde bu orman alanında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun değiştirilen 2-B maddesiyle de orman rejimi dışına çıkarma işlemi yapılmamıştır.


- Alanda askeri tesis için kamulaştırma işlemleri 1959’da başlatıldı. 1977’de Zekeriyaköy Devlet Ormanı, Orman Genel Müdürlüğü’nün oluruyla 49 yıllığına Milli Savunma Bakanlığı 15. Füze Üs Komutanlığı’na “orman alanı” olarak tahsis edildi. 


- 1959 yılında yapılan tapu kadastro çalışmasında, köylünün işlediği orman içi açıklıklar, çevresindeki orman ile birlikte 34 parsele ayrılarak tapuya kaydedildi. Bu tapulama işleminde 1938 yılında yapılan Zekeriyaköy Devlet Ormanı tahdit ve tescili gözardı edildi. 


- Orman alanında 1959 yılında oluşturulmuş olan 34 parselin, Orman Kanunu ve Anayasa’nın 169. maddesi karşısında hukuki bir geçerliliği yoktur. Dolayısıyla 34 parselin 12 parsele dönüştürülüp TOKİ’ye devredilmesi işlemi de geçersizdir. Dava konusu 34 parsel tek parsele dönüştürülüp Bahçeköy Orman İşletmesi’ne Zekeriyaköy Devlet Ormanı olarak iade edilmelidir. Alanda bir tapu hakkı oluşmuşsa kamulaştırma amacı ortadan kalktığına göre bu tapu hakkının gerçek sahiplerine iadesi gerekir.DANIŞTAY’DA İPTAL DAVASI SÜRÜYOR

Sarıyer Zekeriyaköy’deki 15. Hava Füze Üssü 2010’da boşaltılmıştı. TOKİ üçüncü derece SİT alanı olan araziyi Emlak Konut’a devretti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 2012’de alanı yerleşime açan bir imar planı hazırladı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi planı yargıya taşıdı. Danıştay 6. Dairesi, haberimizde sözü edilen bilirkişi raporu doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bakanlık, ufak değişikliklerle imar planlarını yeniledi. Yeni planlar için de iptal davası açıldı. Davada yeni bilirkişilerin hazırlayacağı rapor bekleniyor. Ancak Emlak Konut ve aldığı kamu ihaleleriyle adını duyuran Siyahkalem Mühendislik’in “Köy” isimli konut projesi inşaatı, yargı sürecine rağmen başlatıldı.


Aydınlık