08 / 08 / 2022

Ortaköy 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıdan indi!

Ortaköy 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıdan indi!

Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1681 Ada, 109-179 Nolu Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin Askı-İlan Süreci sonlandırıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06.04.2020 tarihli ve 83041 yazısı ile; evvelce 13.03.2020 tarihli ve E.68230 sayılı yazısı ile dağıtımı yapılan, İl Müdürlüğümüzce 17.03.2020 tarihinde askıya çıkarılan 13.03.2020 tasdik tarihli İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1681 Ada, 109-179 Nolu Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, alanda bulunan fiziksel durum, planlama dinamikleri ve diğer çevre koşulları kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiği değerlendirildiği bildirilerek ilan sürecinin durdurulması gerektiği ifade edilmiş olup Bakanlığımızın 06.04.2020 tarihli ve 83041 yazısı gereği bahse konu planın ilan süreci durdurularak askıdan indirildi.