11 / 08 / 2022

Oryantasyon nedir? Oryantasyonun amacı ve faydaları nelerdir?

Oryantasyon nedir? Oryantasyonun amacı ve faydaları nelerdir?

Oryantasyon eğitimi ve süreci hayatın birçok alanında yer alsa da özellikle şirket ve işletmelerin işe alım süreçlerinde büyük bir öneme sahiptir. Amaçları ve faydaları açısından bakıldığında oryantasyon süreci hem çalışan hem de iş veren açısından olumlu sonuçlara sahiptir…Oryantasyon eğitimi bir işe yeni başlayan çalışanların ortama daha hızlı ayak uydurması, gereken tüm bilgilerin verilerek, kısa zaman içinde işine adapte olması için verilir. 

Oryantasyon süreci aslında sadece bir bilgilendirme süreci olarak kalmaz aynı zamanda işe alınan kişinin işe ve eğitime uyup uymadığının da denetlenmesini sağlar. 

Oryantasyon nedir? Oryantasyonun amacı ve faydaları nelerdir?

Eğitimin içeriği şirketin dinamiğine göre değişiklik gösteren oryantasyon süreci hem kurum kültürünün ve “biz” bilincinin oluşmasında hem de halihazırda devam eden şirket işleyişinin aksamamasında büyük önem taşımaktadır.