17 / 08 / 2022

Oryantasyon nedir? Oryantasyonun amacı ve faydaları nelerdir?

Oryantasyon nedir? Oryantasyonun amacı ve faydaları nelerdir?

Oryantasyon eğitimi ve süreci hayatın birçok alanında yer alsa da özellikle şirket ve işletmelerin işe alım süreçlerinde büyük bir öneme sahiptir. Amaçları ve faydaları açısından bakıldığında oryantasyon süreci hem çalışan hem de iş veren açısından olumlu sonuçlara sahiptir…Küçük çaplı işletmelerde genellikle az sayıda personel alımı gerçekleştiği için oryantasyon eğitimi de daha basit çaplı ve daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Eğitimi verecek kişi ise yine işletmenin büyüklüğü ile bağlantılıdır. Küçük işletmelerde oryantasyon eğitimi ya bu iş için görevlendirilmiş kişi tarafından ya da yönetici tarafından verilir.

ORYANTASYONUN AMACI NEDİR?

Eğer oryantasyon eğitimi doğru bir biçimde verilmişse, yeni bir ortama giren ve tedirginlikleri bulunan çalışanın kaygıları ortadan kalkar. Ancak eğitimin amacı sadece çalışana sağladığı fayda ile kalmaz. İşe yeni girmiş kişinin şirketle alakalı bilgileri öğrenmesi, işleyişi daha kolay çözmesi ve böylelikle daha verimli çalışmasını da sağlar. 

Oryantasyonun amaçlarını maddeler halinde sıralamak gerekirse şu şekilde bir liste oluşturulabilir;

Kurumsal sadakat oluşmasını sağlamak

İşletme içi sosyal kaynaşmayı sağlayabilmek

Oryantasyon nedir? Oryantasyonun amacı ve faydaları nelerdir?

Çalışanın öğrenme hızını artırarak işi öğrenmeyle ilgili maliyetleri azaltmak

Yeni çalışanın kendine güven kazanmasını sağlamak

Yeni çalışana sorumluluklarını öğreterek zaman kaybını önlemek

Bilgi eksikliğinden doğabilecek sorunların önüne geçmek