Osman Telli: Yasal düzenleme ile sektörümüz yeni bir ivme kazanacak!

Osman Telli: Yasal düzenleme ile sektörümüz yeni bir ivme kazanacak!Tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yasal düzenleme kısa bir zaman sonra yürürlüğe giriyor. Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.


Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle yasal denetim ve düzenleme kapsamına alınıyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde  firmaların denetim ve düzenlenme görevi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) veriliyor.

Osman Telli: Yasal düzenleme ile sektörümüz yeni bir ivme kazanacak!

Sektörün uzun zamandır bu yasaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, ” Regülasyon sürecinin tamamlanması ile sektörde; kontrolsüz büyümenin önüne geçilmesinin yanı sıra müşterilerin ve şirketlerin haklarının karşılıklı savunabileceği mekanizmanın kurulması bekleniyor’’ şeklinde konuştu.

Osman Telli: Yasal düzenleme ile sektörümüz yeni bir ivme kazanacak!

Faaliyetlerinin dar gelirli kişilerin küçük tasarruflarını sisteme dahil ederek, onlar için bir alternatif oluşturmak adına iyi bir yöntem olduğuna değinen Telli, yasa ile birlikte bu modelin finansal bir enstrüman olarak yerini bulmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Meclise ve ilgili kurullara bu konudaki çalışmaları için teşekkürlerini sunan Telli, sözlerine şu şekilde devam etti: “Finansal şirketlerin, belli bir disiplin içerisinde, denetime açık bir şekilde ve risk yönetimi yaparak çalışmalarını sürdürmesi şart. Birikimevim olarak yola çıkarken regülasyona tabii yapıların altyapısına uygun bir kurgu geliştirmeye çalıştık. Bu nedenle uluslararası standartlara uygun finansal çalışmalar yapılarak bilgi teknoloji yatırımı, bilgi güvenliği, risk yönetimi ve iç kontrol anlamında gerekli hazırlıklarımıza da yaparak Birikimevim’i sürece hazır hale getirdik.”

 

Faizsiz konut sistemi neleri kapsayacak?