Özak GYO Aytur Turizm davasında gelişme!

 Özak GYO Aytur Turizm davasında gelişme!

Özak GYO bağlı ortaklığı Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. aleyhinde açılan 2011 / 118 esas sayılı dava hakkında açıklama yaptı.Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından yapılan açıklama;


Daha önceki KAP duyurularımızda, Davacı Aytur Turizm Yatırım İşletme Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, şirketimiz Bağlı Ortaklığı olan Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. nin , 14.12.2010 tarih ve 2010/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptali ve devredilen payların Aytur A.Ş. adına tescili talebi ile  Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin  2011/118 esas sayılı dosyasında dava açıldığı, yapılan yargılama sonrasında davacıların Yönetim Kurulu Kararının iptali taleplerinin kabulüne ve devredilen payların Aytur A.Ş. adına tescili taleplerinin  reddine karar verildiği, bu kararın taraflarca temyiz edildiği, bu nedenle kararın henüz  kesinleşmediği, Mahkemesince  25.02.2011 tarihli ara kararı  ile "Özak GYO AŞ. Adına kayıtlı  10.100.000 Tl. nominal değerli 202.000 adet hisse senedinin  iş bu davanın sonuna kadar  HUMK 101/1 ve 103 ve devamı maddeleri gereğince   devir ve temlikinin tedbiren önlenmesine" dair verilen ihtiyati tedbir kararının devam ettiği, buna rağmen,  Aytur  Turizm  İşletme  San. Ve Tic. A.Ş.  tarafından   kararın icrası için  İstanbul 35. İcra  Müdürlüğü'nün 2013/1462 Esas  Sayılı  dosyasından  takip yapıldığı, yapılan bu takibin iptali talebi ile 01.02.2013  tarihinde  İstanbul 6.İcra  Hukuk  Mahkemesi  2013/95 Esas sayılı  dosyası  nezdinde dava açıldığı  açıklanmıştır.


Açılan bu dava ile ilgili olarak  İstanbul 6 İcra  Hukuk Mahkemesi tarafından 18.02.2013 tarihinde karar verilmiş olup, İstanbul 35. İcra Müdürlüğünün  2013/462 E. Sayılı dosyasında yapılan takip iptal edilmiştir.


Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.