Özak GYO'dan 2021'in ilk yarısında 563.7 milyon TL'lik hasılat!

Özak GYO'dan 2021'in ilk yarısında 563.7 milyon TL'lik hasılat!

Özak GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ait hasılatı 563 milyon 671 bin 498 TL olarak açıklandı.Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal rapor hakkında açıklama yaptı. 

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal rapor yayınlandı. 

Özak GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ait hasılatı 563 milyon 671 bin 498 TL olarak açıklandı.

Özak GYO konut satışlarından 508 milyon 342 bin 965 TL elde ederken, 28 milyon 810 bin 405 TL'lik kira geliri elde etti. 

Özak GYO'nun KAP açıklaması:
a) 01/ 01/ 2021 - 30/ 06/ 2021 dönemine ilişkin, bağımsız denetçi tarafından sınırlı denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Dosya için tıklayın