Özak GYO'dan Arstate Turizm isim değişikliği açıklaması!

Özak GYO'dan Arstate Turizm isim değişikliği açıklaması!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Özak GYO'dan Arstate Turizm isim değişikliği bildirisini yayınladı.

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Özak GYO'dan Arstate Turizm isim değişikliği bildirisini yayınladı.


Kap Açıklaması:

Şirketimizin, TTK ve II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 14.10.2016 tarihinde, Ticaret Sicilinde Tescil edilmesi 21.10.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.


Daha önce Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde olan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 637 ada, 42 Pafta,  150, 151, 197 ve 199 numaralı parsellerde yer alan taşınmazların Tüzel Kişilik Unvan Değişiklik işlemleri tamamlanmış olup; tapu sicil kayıtları Şirketimiz adına tescil ettirilmiştir.