10 / 08 / 2022

Özderici GYO 2020 yılı genel kurul toplantı sonucu!

Özderici GYO 2020 yılı genel kurul toplantı sonucu!

Özderici GYO'nun 30 Mart 2021 tarihinde aldığı kararları içeren 2020 olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi yayınlandı. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulunun 2020 yılı kar dağıtım teklifi sonucu hakkında açıklama yaptı.

Özderici GYO'nun 30 Mart 2021 tarihinde aldığı kararları içeren 2020 olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi yayınlandı. 

Özderici GYO'nun KAP açıklaması:
1) Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Melike Fettahoğlu Ağaçhan, Oy Toplayıcılığına Mesut Cemil Özmağden 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususu 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2) 2020 Yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2020 yılı Mali Tabloları okundu; Toplantı başkanı okunan tüm raporlar hakkında müzakere başlattı söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda okunan tüm raporlar 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3) 2020 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 10.403.421 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 11.126.261 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Ortaklardan Ahmet Özderici söz aldı. Dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verilmesini önerdi. Öneri oya sunuldu. 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4) Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine, 1 yıl için, Mehmet Ali Güneysu ve Selim Taylan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi oylamaya sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, her ay için 6.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmaları 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8) 2020 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır. Genel Kurulun oylamasına sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9) Dilek ve temenniler faslında fiziki ortamda toplantıya katılan, Tamer İzzet BEYAZOĞLU söz aldı, geçen yıllarda şirketin borçluluk oranının hızlı bir şekilde düşürülmüş olmasının faaliyetlere olumlu etki yaptığını düşündüğünü söyledi. Durgunluk dönemleri için alınan bu tür kararların desteklediğini bildirdi.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı, pan başkanı tarafından sona erdirildi. 31.03.2021

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın

4. dosya için tıklayın

5. dosya için tıklayın

6. dosya için tıklayın