12 / 08 / 2022

Özderici GYO paylarını geri alacak!

Özderici GYO paylarını geri alacak!

Özderici GYO şirketin çikarılmış sermayesinin yüzde 4'üne karşılık gelen 10,000,000 TL nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 10,000,000 adet) payın geri alımını yapacak. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) payların geri alınmasına ilişkin hakkında açıklama yaptı.

Özderici GYO'nun Yönetim Kurulu tarafından; gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyette bulunduğu sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı belirlendi. Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak için; 

1)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çikarılmış sermayesinin %4'üne karşılık gelen 10,000,000 TL nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 10,000,000 adet pay) olarak belirlenmesine,

3) Geri alım için ayrılacak fonun 15,000,000.-TL olarak belirlenmesine,

4) Yürütülecek hisse geri alım işlemi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

5) Geri alım işleminin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verildi. 

Özderici GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından; gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,

1)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çikarılmış sermayesinin %4'üne karşılık gelen 10,000,000 TL nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 10,000,000 adet pay) olarak belirlenmesine,

3) Geri alım için ayrılacak fonun 15,000,000.-TL olarak belirlenmesine,

4) Yürütülecek hisse geri alım işlemi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

5) Geri alım işleminin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.