Özmir Danışmanlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Özmir Danışmanlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Kemal Miroğlu tarafından kuruldu. Özmir Danışmanlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Kemal Miroğlu tarafından kuruldu. 

Özmir Danışmanlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1- Yurtiçi ve yurtdışın da yerleşik her türlü gerçek ve tüzelkişilere veya kurumlara işletmecilik, pazarlama konularında danışmanlık yapar. 2-Çalışma konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmaların acenteleri, mümessillikleri, distribütörlüklerini alır, yurtiçi ve yurtdışı firmalara acentelikler, mümessillikler, distribütörlükler verir. Yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk ve taahhüt işleri yapar ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

Özmir Danışmanlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Caferağa Mh.Sarraf Ali Sk. Saracoğlu İş H.Ap.N.36/14 Kadıköy