25 / 06 / 2022

Pendik Yat Limanı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Pendik Yat Limanı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 24.07.2019 tarihli ve E.164734 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin; 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı İmar Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca NİP-2224,2 ve UİP-2229,2 plan işlem numaraları ile 24.07.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 02.08.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın