Pendik'te 3.4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Pendik'te 3.4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul Anadolu Yakası Pendik İlçesi Emirli Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz 3 milyon 400 bin TL bedel ile icradan satılıyor. 


İstanbul Anadolu Yakası Pendik İlçesi Emirli Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz 3 milyon 400 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. 

 

Pendik Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Anadolu 23. icra Müdürlüğüne yazdığı 16.01.2017 tarih ve 14083 sayılı yazısından; Pendik ilçesi, Emirli Mahallesi, 888 parsel sayılı yer Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylı 125000 ölçekli 13.08.1984 T.T.’li Ömerli İçme Suyu Havzası Çevre Düzeni Koruma Planı kapsamakta olup parselin bulunduğu bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli-Nazım imar Planı ve 1 10OC ö çekli Uygulama İmar Planları bulunmamaktadır.

 

GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ: Kıymet takdiri istenilen gayrimenkul Pendik İlçesi Emirli Mahallesi, Başyurt Caddesi ile Şehir Yolu Sokağı arasında kain 888 parsel say 14.151,41 m2 miktarlı, içinde 22-24 sokak kapı no’lu evi ve müştemilatı olan tarlanın tamamıdır.

 

Kıymeti : 3.400.000,00 TL
1. Satış Günü : 20/12/2017 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 15/01/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı KARTAL / İSTANBUL

 

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif yenebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV ,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.