14 / 08 / 2022

İstanbul Fatih'te 6.4 milyon TL'ye icradan satılık han!

İstanbul Fatih'te 6.4 milyon TL'ye icradan satılık han!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sururi Mahallesi, 300 ada 12 parseldeki Bodrum Zemin 4 Normal Katlı Kargir Hanın 2/3 hissesini 6 milyon 400 bin TL'ye icradan satıyor...İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sururi Mahallesi, 300 ada 12 parseldeki Bodrum Zemin 4 Normal Katlı Kargir Hanın 2/3 hissesini 6 milyon 400 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 25 Şubat 2020 tarihinde saat 14:20'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/1242 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul, Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi, 3000 ada, 12 parsel sayılı 147,02m2 miktarlı “Bodrum Zemin 4 Normal Katlı Kargir Han” vasıflı taşınmazın;1/3 hissesi borçlulardan biri ve 1/3 hissesi de borçlulardan diğeri üzerine kayıtlı olan toplam 2/3 hissesi.
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi, Necip Efendi Sokakta, tapunun 3000 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı ve Necip Efendi Sokaktan 14 dış kapı numarası alan 147,02m2 miktarlı “Bodrum Zemin 4 Normal Katlı Kargir Han” vasıflı taşınmazın borçlulardan biri adına kayıtlı 1/3 hissesi ile diğeri adına kayıtlı 1/3 hissesi olmak üzere 2/3 hissesi niteliğindedir. Necip Efendi Sokağa paralel cephesi 10mt, yola dik ortalama derinliği 14,70mt civarında olan ve tamamı 147,02m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan kargir han, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, binanın yoldan müstakil girişe sahip, aynı zamanda zemin kat dükkandan dahili merpen ile inişi bulunan bodrum katında mağaza, zemin katında yol cepheli konumda dükkan, normal katlarında depo ve ofis mahalleri mevcut, bina zeminde 135 m2 alana sahip, mağaza ve depo katları tek hacim şeklinde, mermer, seramik ve depo kısımlarında mozaik döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve asansör mevcut, dış cephesi sıvalı ve boyalı, bodrum ve zemin katı alüminyum, diğer katları PVC doğramalıdır. Tamamı 147,02 m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan binanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 810m2 civarında olup, taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret alanında yer almaktadır.
Adresi: Sururi Mahallesi, Necip Efendi Sokak, No:14 Fatih/İSTANBUL
İmar Durumu: Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih, 92526 sayılı imar durum belgesine göre; Fatih İlçesi, 3000 ada, 12 parsel sayılı taşınmazı da kapsayan Fatih İlçesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Genel Hükümlerinin III.B.1 Yönetim Merkezleri başlığı ile II.E.6 sayılı Sosyal Kültürel Tesis Alanları başlığı ile III.B.6 sayılı 2.Derece Ticaret Alanları ile III.E.7 sayılı Sağlık Tesisleri Alanları başlığına ilişkin kısımlarının İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 29.12.2017 tarih ve 2017/1113 sayılı kararı ile iptaline karar verilmiştir. Bundan dolayı söz konusu parsele imar durumu tanzim edilememektedir. denilmiştir.-Kıymeti : 6.400.000,00 TL (Taşınmazın 2/3 hissesi.) -KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/02/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 24/03/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1242 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/01/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.