Pendik'te dönüşüm için yeni imar planı askıya çıkarıldı!

Pendik'te dönüşüm için yeni imar planı askıya çıkarıldı! Pendik'te dönüşüm için yeni imar planı askıya çıkarıldı!

Pendik'te Orta ve Dumlupınar Mahalleleri'nde riskli olarak ilan edilen parsellerde fiili dönüşümün başlamasına yönelik hazırlanan imar planı askıya çıkarıldı...

Pendik'te Orta ve Dumlupınar Mahalleleri'nde riskli olarak ilan edilen parseller için yeni imar planı hazırlandı. Bölgedeki büyük çoğunluğunu teşkil eden 3000 metrekare üzerindeki parsellerde, fiili dönüşümün başlayamamasının gerekçesi olarak tespit edilen yapılaşma koşulları değiştirildi.

Plan ile zeminde daha fazla açık alan kullanımı sağlanırken, kat yüksekliği arttırılarak monoblok tasarıma itilen proje müelliflerine çok bloklu tasarım olanağı sağlanıyor, şerefiye farklarından ötürü sağlanamayan anlaşma problemleri gideriliyor.

Özellikle 5 yıl içerisinde dönüşüm şartı koşulan bölgede, imar uygulamasının tescilini müteakip geçen 2 yılda hiç ruhsat düzenlenememesi ve fiili dönüşümün bir türlü başlayamaması gerekçesiyle hazırlanan plan değişikliği, riskli alan olarak ilan edilen bölgedeki imar planının bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak.

Söz konusu alan için hazırlanan plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğince bugünden (6.12.2018) itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı. 

2013'te riskli ilan edildi

Bilindiği üzere İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dumlupınar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan alan; Bakanlar Kurulunun 2013/5434 sayılı kararıyla Riskli Alan olarak ilan edilmiş, 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Riskli Alan olarak ilan edilen bölgede planlama ve parselasyon süreci tamamlanarak yeni tapu dağıtımı gerçekleştirilmiş, kentsel dönüşümün başlayabilmesi için gerekli altyapı oluşturulmuş ve fiili dönüşüm sürecine geçilmiştir.

Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konut alanları için belirlediği yapılaşma şartları sonucu oluşturulan mimari projeler sağlıklı ve nitelikli bir kentsel dönüşüm yapmaya olanak sağlayamadığından tapuların tescilinden günümüze kadar hiçbir yapı ruhsatı düzenlenemedi. Bu sorunun giderilmesi adına, imar planının Konut Alanları için belirlediği yapılaşma şartlarının revize edilmesine yönelik plan değişikliği teklifi hazırlandı.

Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapı yüksekliği parsel büyüklüğüne göre artmakta olup, 3000 metrekareden büyük parsellerde yapı yüksekliği 6 kat olarak planlanmıştır. Ancak bu planın çevresindeki tüm imar planlarında 10 kat yapı yüksekliği belirlenmiş olup, bir çok yeni yapı da 10 kat olarak inşa ediliyor.

Açıklanan hususlar doğrultusunda; 3000 metrekareden büyük parsellerin imar planındaki Konut Alanı kullanımını haiz alanın büyük çoğunluğunu teşkil etmesi, hissedarlık oranının bu büyük parsellerde daha fazla olması, parsellerin büyüklüğünden dolayı eğimli arazideki kot farkının tasarımı engellemesi ve uygulama sonucunda 3000 metrekareden küçük ifraz yapılamaması nedeniyle plan değişikliği teklifi bu parsellere yönelik olarak hazırlandı. 

Meri imar planının 3000 metrekareden büyük parseller için belirlediği yapılaşma koşullarının revize edilmesi sonucunda hızlı bir şekilde sağlıklı ve nitelikli bir kentsel dönüşüm yapmaya olanak sağlanması planlanıyor.

Bu doğrultuda; 1/1000 ölçekli meri Dumlupınar ve Orta Mahalleleri Riskli Alanı Uygulama İmar Planının konut alanlarındaki yapılaşma şartlarını belirleyen 2.1.1. maddesinin son bendindeki; “-3000 metrekareden büyük parsellerde ‘Taban Oturumu’ parsel alanının en fazla yüzde 45’i kadar olup, Yençok: 6 Kat olarak uygulama yapılacaktır” şeklindeki hükmün, “-3000 metrekareden büyük parsellerde ‘Taban Oturumu’ parsel alanının en fazla yüzde 35’i kadar olup, Yençok: 8 Kat olarak uygulama yapılacaktır” şeklinde değiştirilmesi teklif ediliyor.

Planla Getirilen Konut Alanında;


-1000  metrekareye  kadar  olan  parsellerde  “Taban  Oturumu” parsel  alanının  en fazla %40’ı
kadar olup, Yençok: 4 Kat;
-1000 metrekare ile 2000 metrekareye kadar olan parsellerde “Taban  Oturumu”  parsel alanının en fazla
yüzde 40’ı kadar olup, Yençok: 5 Kat;
-2000 metrekare ile 3000 metrekareye kadar olan parsellerde “Taban  Oturumu”  parsel  alanının en fazla
yüzde 45’ikadar olup, Yençok: 5 Kat; -3000 metrekareden büyük parsellerde “Taban Oturumu” parsel alanının en fazla yüzde 35’ikadar olup, Yençok: 8 Kat olarak uygulama yapılacak.

İmar planı için tıklayın.


Pendik Dumlupınar ve Orta mahalle riskli ilan edildi!

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com