Pendik'te icradan 7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Pendik'te icradan 7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Pendik'te icradan 7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi, Pendik Dolayoba Mahallesi'nde bulunan gayrimenkulu satışa çıkardı. Satış bedeli 7 milyon TL olarak belirlenen gayrimenkulun ihalesi 15 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşecek.T.C.İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ 


2010/2686 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, Dolayoba Mahalle/Mevkii.5393 Ada No. 15 Parsel No, 578.23

nı2 yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tamamı. Mahellen Fevzi Çakmak Mah., D-100 karayolu, yan yol (tevfık ileri caddesi) ile kesişen Fevzi Çakmak Caddesi köşesinde, 2 kapı noda, bodrum kat+asma katlı zemin kat +3 normal kat görünümlü, betonarme karkas sistemde, ruhsatsız inşa edilmiş binanın bulunduğu, arsa nitelikli taşınmazdır. Plan paftası tetkikinde;parselin güney batısından;iakribi 140 nı2 lik kısmın yola gittiği, Tevfık İleri Caddesine katılmış olduğu. Fevzi Çakmak Caddesi yönünde;binanm:(takribi 130 m2) lik kısmı imar yolunda kalmakla olduğu, toplamda parselin ; 140+130=270 m2, 270/580=%46 sı yolda kalmaktadır. Bahsi geçen ölçüler takribi değerlerdir, yapılacak istikamet çalışmalarında kesinlik kazanacaktır.binada;bodrum kat+zemin kat+asma kat, toplamda 1.100 m2 lik kısmı;Alışveriş Merkezi Mopaş tarafından kullanılmakta, market olarak düzenlenmiş, bitişiği parseldeki bina ile birlikte kullanılmakta olduğu anlaşılmış, zemini seramik, tavanı taşyünü kaplı, elektrik su tesisatlıdır. I. Normal kat;sürücü kursu yeri olorak düzenlenmiş, zemini seramik kaplı, elektrik, su ve doğalgaz kaloriferli tesisatlı takribi 375 m2 yüz ölçümlüdür. 2. Normal kat: spor merkezi olarak düzenlenmiş, şap halinde olan döşeme, spor yapmaya uygun malzeme ile kaplanmış, elektrik, su tesisatlı, takribi 375 m2 yüz ölçümündedir. 3. Normal kat;kaba inşaat halinde, takribi 375 m2 yüz ölçümlüdür. Binanın yola bakan ikicephesi;eloksanlı alüminyum doğrama, doğuya bakanyan cephe sıvalıdır. Binanın 1.2. Ve 3. Katlara, bitişiği parselde bulunan merpenden ulaşılmakta, katlar ayrı ayrı bağımsız bölüm olarak kullanılmakta, binada: katlar arası ulaşımı sağlayacak merpen bulunmadığı bitişiği binada bulunan merpenden ulaşımın sağlandtğı anlaşılmıştır. Ruhsatsız inşa edilmiş olan binanın, bu haliyle ruhsata bağlanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.


Adresi : İstanbul İl, Pendik İlçe, Dolayoba Mahalle,Mahellen Fevzi Çakmak Mah.. D-100

karayolu, yan yol (tevfîk ileri caddesi) ile kesişen Fevzi Çakmak Caddesi köşesinde. 2 kapı noda, bodrum kat+asma katlı zemin kat +3 normal kat görünümlü, betonarme karkas sistemde, ruhsatsız inşa edilmiş binanın bulunduğu, arsa nitelikli taşınmaz


Yüzölçümü : 578,23 m2

İmar Durumu : 15 parsel;i/1000 ölçekli, 16/08/2012 tasdik tarihli. D-100 Karayolu ile  Ankara  Caddesi

Arası Revizyon uygulama imar planında; kısmen yollarda, kısmen de Tl rümuzlu ticaret alanında kalmakta olduğu, parselde plan tadilatı çalışmaları devam etmektedir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı :%I8

Kaydındaki Şerhler : Satış vaadi vardır. İflas şerhi vardır. Beyan hanesinde;Pendik I Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 28/08/2012 tarih ve 2012/701 Esas sayılı yazıları ile taraflarca 02/03/2010 tarihinde düzenlenen Kira Kontratosu gereğince tedbiren kira şerhi talep yazısı dosyasında mevcuttur şerhi vardır.

1. Satış Günü : 15/09/2015 günü 11:40 -11:50 arası

2. Satış Günü : 12/10/2015 günü 11:40 -11:50 arası

Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU


Satış Şartları:


1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gun içinde dairemize bildirmeleri lazımdır aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti îte ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2686 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.