Pera GYO Yönetim Kurulu Üyelerini seçti!

Pera GYO Yönetim Kurulu Üyelerini seçti!


Pera GYO'nun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Kutman, Ayşegül Bensel, Serdar Kırmaz, Oğuz Satıcı (bağımsız üye) ve Faruk Rüyal Ergül'ün (bağımsız üye) üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. 


Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Olağan Genel Kurul Sonucu hakkında açıklama yaptı. 

Pera GYO'nun bugün İstanbul'da akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Kutman, Ayşegül Bensel, Serdar Kırmaz, Oğuz Satıcı (bağımsız üye) ve Faruk Rüyal Ergül'ün (bağımsız üye) üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. 

Pera GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin "2020 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2020 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının kabul edilmesine,

2. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre gerekse VUK düzenlemelerince hazırlanmış finansal tablolara göre zarar açıklanmış olduğundan ve buna bağlı olarak 2020 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Oğuz SATICI (bağımsız üye) ve Faruk Rüyal ERGÜL'ün (bağımsız üye) üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,

karar verilmiştir.

Ekler :

- Toplantı Tutanağı,

- Katılanlar Listesi

Saygılarımızla,


PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Mehmet Kutman kimdir?

Ayşegül Bensel kimdir?

Serdar Kırmaz kimdir?

Oğuz Satıcı kimdir?

Faruk Rüyal Ergül kimdir?