Pera GYO'nun Denizli'deki tapu kayıtlarına haciz!

Pera GYO'nun Denizli'deki tapu kayıtlarına haciz! Pera GYO'nun Denizli'deki tapu kayıtlarına haciz!

Pera GYO Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına 1 Ekim 2020 2020 tarihinde haciz konuldu. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 01.10.2020 tarihli özel durum açıklamasına ek olarak yapılan özel durum açıklaması yaptı. 

Pera GYO, şirkete ait, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına 1 Ekim 2020 2020 tarihinde haciz konulduğu bilgisi, Pera GYO'ya İcra İflas Kanunu m.103 uyarınca 16.10.2020 tarihinde tebliğ edilen müzekkere ile öğrenildi. 

Pera GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz, 01.10.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ("Ardus") tarafından başlatılan ve kesinleşen İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimize ait Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız bölümlerin tapu  kayıtlarına haciz konulması için Merkezefendi Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere gönderildiği ve İstanbul Beyoğlu Karaköy'deki VI. Vakıfhan ismiyle maruf binaya ilişkin kira bedeli alacağının haczi için Ada Yiyecek İçecek ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı firmaya 1. haciz ihbarnamesinin gönderildiği bilgisine UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)  üzerinden ulaşıldığını duyurmuştu.

Şirketimize ait Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına 01.10.2020 tarihinde haciz konulduğu bilgisi, Şirketimize İcra İflas Kanunu m.103 uyarınca 16.10.2020 tarihinde tebliğ edilen müzekkere ile öğrenilmiştir.

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Saygılarımızla,

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.