İhraç edilen kişilerin tapu kayıtlarına riskli şerhi konulduğu iddiası TBMM'de!

İhraç edilen kişilerin tapu kayıtlarına riskli şerhi konulduğu iddiası TBMM'de!

KHK ile ihraç olan kişilerin tapu kayıtlarına riskli şerhi konulduğu iddiası meclis gündemine taşındı. CHP'li Karabat, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, KHK ile ihraç olan kişilerin tapu kayıtlarına riskli şerhi konulduğu iddiasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Karabat, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Karabat, ''15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’e dayanılarak çıkarılan birçok KHK ile toplumun geniş kesimlerinde ihraçlar gündeme gelmiştir. Sayısı yüz binleri bulan ihraçlarda ihraç yöntemi ve gerekçeleri, söz konusu uygulamaların haksız uygulamalar olduğu yönünde bir kanı ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesinin kararları da göz önüne alındığında bu intibanın güçlendiği açıktır.

KHK'lara dayanılarak yapılan ihraçlarda çoğunlukla bir ihbar yeterli görülmüş, hukuki dayanaktan yoksun ve kanıta dayanmayan bir biçimde insanların hayatı adeta kâbusa çevrilmiştir. KHK ile ihraç edilen vatandaşlar dünyada eşi benzeri görülmemiş haksız uygulamalarla karşı karşıya kalmış ve ne yazık ki bu uygulamalar hala devam etmektedir.'' diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın soruları:
1 - KHK ile ihraç edildiği için tapu kayıtlarında riskli görünen ya da satış ve devrine engel teşkil edecek şekilde şerh konulan taşınmaz sayısı kaçtır? Bunların toplam metrekare değeri ne kadardır?

2 - KHK ile ihraç edilen kişilere ait tapu kayıtlarında “riskli” görülen taşınmazların satışı ya da devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır? Bu kısıtlamaların dayanağı nedir?

3-15 Temmuz darbe girişiminden bu yana KHK ile ihraç edildiği halde kendine ait taşınmazları devreden ya da satan kişi sayısı kaçtır?

4 - Tapu kayıtlarında riskli görülen ve şerh düşülen kayıtların edinilme şekilleri nasıldır? Bunların kaçı kredi, kaçı intikal ya da devir yoluyla edinilmiştir?

5 - Taşınmazların edinilmesinde banka kredisi kullanıldığı durumlarda kredinin hangi bankadan edinildiği tapu şerhlerinin düşülmesinde değerlendirme kıstasları arasında mıdır?