Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden petrol arama ve işletme ruhsatı kararı!

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden petrol arama ve işletme ruhsatı kararı! Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden petrol arama ve işletme ruhsatı kararı!

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2 ayrı firmaya beşer yıl süre ile toplam yedi adet petrol arama ruhsatı, ortak olan 3 firmaya ise sekiz yıl süreyle bir petrol işletme ruhsatı verdi.Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2 ayrı firmaya beşer yıl süre ile toplam yedi adet petrol arama ruhsatı, ortak olan 3 firmaya ise sekiz yıl süreyle bir petrol işletme ruhsatı verdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2 ayrı firmaya beşer yıl süre ile toplam yedi adet petrol arama ruhsatı, ortak olan 3 firmaya ise sekiz yıl süreyle bir petrol işletme ruhsatı verdi.


Genel Müdürlüğün petrol arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.


" Petrol Hakkına Müteallik Karara" göre, Genel Müdürlük, Socar Turkey Enerji A.Ş. ve OPCPetrol Arama ve Üretim Ltd.’ye ise ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı yüzde 2 oranındaki yatırım teminatını 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Muş, Mardin ve Şırnak'ta müştereken sahip olduğu sahalarda beşer yıl süreyle toplam yedi petrol arama ruhsatı verdi.


Genel Müdürlük, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corparation'a yüzde 41,5, Pinnacle Turkey Inc.'e yüzde 18,5 ve Corporate Resources B.V. Şti’ne yüzde 40’ar hisselerle müşterek Tekirdağ'da sekiz yıl süreyle bir adet petrol işletme ruhsatı verdiğini bildirdi.


Ayrıca, Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.'nin toplam üç petrol arama ruhsatı almak için başvurduğunu da duyurdu.


AA