13 / 08 / 2022

Pinga Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Seyahat Acentası Limited Şirketi kuruldu!


Pinga Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Seyahat Acentası Limited Şirketi Ümraniye'de Mümüne Aydın tarafından kuruldu.Pinga Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Seyahat Acentası Limited Şirketi Ümraniye'de Mümüne Aydın tarafından kuruldu.

Pinga Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Seyahat Acentası Limited Şirketi konusu:
1.Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı hakkında ki yönetmelikler kapsamında, uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu yetkinlik kriterlerine ve yönetmeliğin genel esaslarına uyarak uluslararası sağlık turizmi, medikal turizm, spa-wellness, ileri yaş ve engelli turizmi faaliyetlerinde ve sağlık turizmi acenteliği ve aracılığı faaliyetlerinde bulunmak ve sağlık turizmine yönelik hizmetlerde bulunmak. 2. Şirket sağlık turizmi konusunda aracılık hizmeti vermek amacıyla yurtdışından hasta getirebilmek için hedef ülkelerde organizasyon, reklam çalışmaları, pazarlama aktivitelerinde bulunacak, hizmet satın alacak, kiralayacak, danışmanlık hizmeti alacak, gerekirse personel istihdam edecek, yer kiralayacak, şirket kuracak ve kurulu şirketlerle acentelik veya komisyon karşılığı hasta transferi, sağlık turizm seyahat paketleri satış ve pazarlaması yapacak, fuarlara katılacak, ön organizasyonlar planlayacaktır. Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı mevzuatlarında belirtilen sağlık turizm acente faaliyetlerini yürütebilir. 3. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında ki firmalarla kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşıması yapmak. Bu amaçla her türlü kara, hava ve deniz taşıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak. 4.Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında ki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, aracılık, acentelik vermek, almak, ilgili ihalelere katılmak. 5.Yurtdışından sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelen yabancılara turist olarak bulundukları sırada sağlık hizmeti ihtiyaçlarına göre her türlü sağlık hizmeti sunabilir. Bu hastaların kazammına yönelik reklam verebilir. Hastanın tedavisi esnasında hasta refakatçisi ve yakınları ile alakalı gerekli konaklama ve organizasyonları yapabilir. Yurtdışından hasta getirmek amacı ile yurtdışı seyahat acenteleri ile iş birliği içinde oluşturduğu paketlerin satışı için reklam çalışmaları, iş birliği anlaşmaları, komisyon karşılığı tedavi ve paket satışları yapabilir. Gelen hastaları başka kişi ve kuramlarda tedavi ettirmek için anlaşmalar yapabilir, komisyon alabilir ya da verebilir. Sağlık ile alakalı her türlü ihtiyaç duyulan medikal, ortopedik, cihaz, alet ve el aletleri elektronik cihazları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithalat ihracatını yapabilir. 6.3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerince, ilgili yönetmelikler ve mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak, her türlü sağlık tesisleri yatırımı yapabilir ve bunları işletebilir, özel sağlık kuruluşları kurabilir, hastane, sağlık kliniği, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi açabilir, sağlık hizmetleri verebilir. Gerekli izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri, özel sağlık yurtları, tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri, özel check-up merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuvarları, röntgen ve kan merkezi gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak. 7.Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek. Göz sağlığı, ağız ve diş sağlığı konusunda sağlık merkezleri, muayenehaneler, klinikler, hastaneler, laboratuvarlar açmak. Otel, motel, dinlenme evleri, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, turistik alanlar, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, yüzme ve bu alandaki diğer faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alıp verebilir, inşa edebilir veya alabilir, satabilir, işletebilir. 8.Turistik tesisler, yemekli ve yemeksiz toplantı salonları, kafeterya, bar ve müzikholler kurmak ve işletmek. Turizm ile ilgili faaliyetlerde bulunmak için tur organizasyonları yapmak, yurtiçi ve yurtdışı seyahat acenteleri ve irtibat büroları kurmak, kara ve deniz nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek. Kara, deniz ve hava taşımacılığı yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında otel, motel, kamping, dinlenme yerleri ve tatil köyleri, eğitim tesisleri, tedavi tesisleri, tenis kortları, yüzme havuzları, gazinolar, restoranlar, plajlar, pansiyonlar vesair turistik tesisler kurmak, inşa etmek, inşa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, mevcut olanları satın almak, bunlan terhin etmek, satmak, yabancılarla ortak inşaatlar satın almak. 9.Şirket her çeşit vasıta ile kara, havayolu, deniz (brokerlik) ile iç ve dış nakliye işleri ile bu konularda komisyonculuk, acentelik, kuryecilik ve mümessillik yapar yaptırır. Bunlar a.Karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı, b.Karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı. c.Karayoluyla uluslararası yolcu veya eşya taşıma işleri acenteliği yapmak. d.Karayoluyla uluslararası eşya taşıma komisyonculuğu yapmak, amacına ulaşmak için uçak, otobüs, minibüs, otomobil, kamyon, kamyonet, tır ve çekicisi, deniz taşıtları alabilir, devir ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.