Plansız alanlarda tevhid işlemleri!

Plansız alanlarda tevhid işlemleri! Plansız alanlarda tevhid işlemleri!

Tevhid ile kütüğe ayrı ayrı kayıtlı taşınmaz mallar birleştirilebiliyor. Planlı alanlarda, parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid yapılamıyor. Peki, plansız alanlarda tevhid işlemleri nasıl yapılıyor?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Plansız alanlarda tevhid işlemleri!

Arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin tapuları üzerinde yapılan işlemler arasında tevhid işlemi de bulunuyor. Tevhid ile kütüğe ayrı ayrı kayıtlı taşınmaz mallar birleştirilebiliyor.


Bu işlem aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabiliyor.


Tevhid kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile alınması gerekli oluyor. 


Planlı alanlarda, parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid yapılamıyor. Peki, plansız alanlarda tevhid işlemleri nasıl yapılıyor?


2510 sayılı İskan Kanunu uyarınca hazırlanan Tarımsal İskan Projeleri kapsamında yapılaşma amacı taşımayan tarımsal amaçlı ifrazlarda, yola cephe koşulu aranmıyor.


Tevhid işlemlerinde (5000) m2 asgari büyüklük şartı da aranmıyor.


Tapuda yapılacak bu işlem için gerekli belgelerin tesmin edilmesi ve harcın ödenmesi gerekiyor.


Gerekli belgeler:

-Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu,


-Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.


-Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranıyor. 


Tevhid harcı 2015..

İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38 oranında harç tahsil edilmesi gerekiyor.


Plansız alanlarda yapı şartları!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus