Plante Mimarlık Peyzaj ve Bitki Üretim Anonim Şirketi kuruldu!

Plante Mimarlık Peyzaj ve Bitki Üretim Anonim Şirketi kuruldu!

Plante Mimarlık Peyzaj ve Bitki Üretim Anonim Şirketi 5 Ağustos 2014 tarihinde 100 bin TL sermaye ile Hüseyin Ekmen tarafından kuruldu. Şirketin ofisi Kadıköy Acıbadem'de yer alıyor...Plante Mimarlık Peyzaj ve Bitki Üretim Anonim Şirketi 5 Ağustos 2014 tarihinde 100 bin TL sermaye ile Hüseyin Ekmen tarafından İstanbul Kadıköy Acıbadem'de kuruldu.


Plante Mimarlık Peyzaj ve Bitki Üretim Anonim Şirketi iş konusu;

1- Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını  yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek. Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin alımı satımı ve üretimini yapmak. Özel ve resmi ihalelere katılmak. 2- Yurt içinde resmi ve gayriresmi her türlü inşaat ihalelerine iştirak etmek, inşaat taahhütlerinde bulunmak, her nevi konut, toplu konut, turistik tesisler, işyerleri ve iş binaları, hizmet binaları, sanayi tesisleri, fabrika binaları, sağlık hizmet binaları ile bunların alt yapısı tesislerinin ve diğer inşa eserlerinin yapımı, satımı, proje, etüd, kontrol, danışmanlık ve değerlendirme hizmetlerinin yapılmasını sağlamak. 3- Turizm ile ilgili olarak otel, motel, kamping gibi turistik tesisler inşa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak veya satmak. Yurt içi ve yurt dışı turistik turlar düzenlemek ve organizasyonunu yapmak. 4- Her türlü gayrimenkul , alım satımı ve kiralamasını yapmak. 5- Mobilya ve dekorasyon işleri yapmak. 6- Her nevi gıda maddeleri alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla: a) Konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere katılabilir. b) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını satın alabilir, devir edebilir, devir alabilir, kiraya verebilir, karalayabilir ve satabilir. c) Şirket mevzuunun gerçekleşmesi için gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa edip tesisler kurabilir, bu tesisleri işletebilir,kiraya verebilir, gerektiğinde bu gayrimenkul malları satabilir. d) Şirket, konusuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun orta veya kısa vadeli krediler talep edebilir. Bu nedenle ilgili merci ile anlaşmalar yapabilir, şirketin alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ne rehni alabilir, Fek ve tadil edebilir, şirket mevzuundan dolayı borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni verebilir. e) Kanunlar ve mevzuatlar hükümleri dairesinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili olarak yerli veya yabancı sermaye  ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir. Yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, ortak ihalelere girebilir  Lisans, imtiyaz, ticaret ünvanı gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, devir edebilir, devir alabilir ve satabilir. f) Konusu ile ilgili olarak komple tesis, makina, yedek parça ve hammaddelerin ve yine yarı mamül maddelerin ithalat ve ihracı ile dahili ticareticini yapabilir.  g) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. h) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için mağaza, satış merkezi, tamirhaneler ve depolar  açabilir, bunları işletebilir.      Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.


Plante Mimarlık Peyzaj ve Bitki Üretim Anonim Şirketi adres: Acıbadem Mah. İkbalçeşme Sok. No:1/A Kadıköy - İstanbul