19 / 08 / 2022

Priem Capital İnvest İnşaat Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Priem Capital İnvest İnşaat Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi Ataşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ademı Aralbayeva ve Derviş Bülbül ortaklığında kuruldu.Priem Capital İnvest İnşaat Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi Ataşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ademı Aralbayeva ve Derviş Bülbül ortaklığında kuruldu.

Priem Capital İnvest İnşaat Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, kamping, mokamp, tatil köyü, konaklama tesisleri, açık kapalı yat limanları, restoran kafeterya plaj gibi eğlence ve dinlenmeye yönelik, turistik nitelikli her türlü tesislerin kurulması, tamamen veya kısmen satın alınması, işletilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, devretmesi veya satması 6. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğlence ve dinlenmeye yönelik spor, sağlık, ve sosyal hizmet veren turistik tesisleri ile her türlü eğlence merkezinin ve benzeri tesislerin kurulması, tamamen veya kısmen satın alması, iletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, devretmesi veya satması 7. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 9. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 10. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 12. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 13. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 14. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 15. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 16. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 17. Şirket yurt içi ve yurt dışında her türlü gayrimenkul ve inşaat işlerinin yapımı ve projelendirme hizmetlerin, teknik hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini yapmak 18. Şirket inşaat ile ilgili her türlü makine parkının ihracatını, ithalatını ve her türlü dahili ticaretini yapmak 19. Şirket inşaat ile ilgili her türlü inşaat malzemesi ürünlerinin ihracat, ithalat, ve her türlü dahili ticaretini yapmak. 20. Şirket konut, işyeri ve benzeri her türlü gayrimenkulu alabilir, satabilir, devreder, devir alır, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifaki, kat mülkiyeti tesis edebilir. 21. Şirket, konut, site, işyeri ve benzeri her türlü gayrimenkulleri ile ilgili her türlü tesisin yapımı, işletmesini yönetimleri faaliyetlerinde bulunması, kendi inşa ettiği veya diğer sitelerin sosyal tesisleri ile her türlü yönetim ve işletilmesi konularında faaliyetlerde bulunulması. 22. Şirket her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde alım, satım, cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, kat irtifaki, trampa, imar planma ve imar kanunu`na ilişkin düzenlemeleri, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflan gerçekleştirebilir. 23. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 24. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. 25. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 26. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.