Proje yönetimi hizmeti alan firmalar kazanıyor!

Proje yönetimi hizmeti alan firmalar kazanıyor!Proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti alan projeler kazandırıyor. Zaman, bütçe ve kalite üçgeninde proje kaynaklarının kontrollü şekilde kullanılmasıyla projelerin öngörülen sürede ve hedeflenen kalitede tamamlanması sağlanıyor.


Proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti ile zaman, bütçe ve kalite üçgeninde proje kaynaklarının kontrollü şekilde kullanılmasıyla projeler öngörülen sürede, tahmin edilen bütçeyi aşmadan ve hedeflenen kalitede tamamlanması sağlanıyor.
 
Proje Yönetimi İlkeleri ile alanında profesyonel ve uzmanlaşmış ekipler tarafından yönetilmesinin önemini daha da çok artırıyor.

ProPlan İnşaat Proje Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özber,  Proje Yönetimi'nin uygun tekniklerin, araçların, yeteneklerin ve bilginin kullanılarak inşaat projelerinin planlanması, ön bütçenin oluşturulması, organize edilmesi, gözetim & denetimi, kontrol edilmesi ve yürütülmesi süreçlerinin tamamını kapsadığını ifade ediyor.

Özber, "Zaman, bütçe ve kalite üçgeninde proje kaynaklarının kontrollü şekilde kullanılarak projenin öngörülen sürede, tahmin edilen bütçeyi aşmadan ve hedeflenen yüksek kalitede bitirilmesini sağlamak proje yönetiminin esas amacıdır. Bir projenin başarılı olarak tanımlanması zaman, bütce ve kalite üçgenindeki parametrelerin proje tamamlandığında, proje başlangıcında öngörülen değerlerde olup olmaması ile nitelendirilebilir." dedi.

"Zaman, kalite ve bütçe üçgeninde sıfır hata payı"

Proje yönetimi hizmetinin hem ülke ekonomisine hem de bu desteği alan yatırımcı firmaya önemli katkılar sağladığını ifade eden Erkan Özber, "Bir projenin hazırlık aşamasından tamamlandıktan sonra işletme aşamasına kadar her süreçte hizmeti içeren yönetim hizmeti ile firmalar belirlenen sürede, daha kaliteli ve uygun maliyetli projelere imza atıyor" diye konuştu. 

Özber, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Müşavirlik, yani proje yönetimi ve danışmalık hizmeti almayan firmalar ise hazırlık, yapım ve yönetim sürecinde birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Zaman, kalite ve bütçe üçgeninde sıfır hata payıyla çalışan firmamız, projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun alternatif çözümler üretiyor. Sadece çözüm üretirken değil hedefleri belirtirken de müşterilerimize yol gösteriyoruz. Projelerin gelişimini, tasarımını, planlamasını, yapımını, işletmesini ve değerlendirmesini yöneten ProPlan, son noktasına kadar projenin aktif kontrolünü gerçekleştiriyor." diye konuştu.

ProPlan olarak özellikle havalimanı, rezidans, metro tünel bağlantısı, otel, A+ konut, kentsel dönüşüm, alışveriş merkezi, spor tesisleri ve fabrika gibi alt yapı ve üst yapı alanlarında farklı yapılara yönelik projelerde yer aldıklarını kaydeden Erkan Özber, proje yönetimi hizmeti alan firmaların almayanlara göre avantajlarını şöyle sıraladı:  

Yapım Yönetimi

Projenin mobilizasyon planından iş teslimine kadar olan bütün süreçlerin paydaşlar arasında koordinasyonu ve yönetilmesi sağlanır. Projenin istenilen kalitede, öngörülen sürede ve bütçede bitirilmesi için gerekli olan tüm kontrollerin yapılarak, imalatların tasarımlarına uygun olarak tamamlanması gerçekleştirilir.


Bütçe Yönetimi

Tasarım kriterlerine en uygun ön bütçe hazırlanır, maliyet izleme metotlarının tariflenerek bütçe takibinin yapılması ve proje bütçesindeki değişimlerin tespit edilip raporlanması yapılır.


Risk Analiz ve Değerlendirme

Proje risklerinin tanımlanması ve analiz edilmesi, gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak risklerin doğru yönetilmesini ve hatta risklerin daha oluşmadan önüne geçmesini sağlar.


Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Yönetimi

Proje süresi boyunca yürütülen imalatların kaliteden taviz vermeden mevcut tasarım, teknik şartname, standart ve spesifikasyonlar çerçevesinde tamamlanmasını gerçekleştirir. 


Planlama

Proje temel ve detay iş programlarının hazırlanması, bu programlar çerçevesinde sahada devam eden iş akışının takip edilerek olası gecikme ve aksamaların önceden raporlanması, gerekli güncellemelerle programların sahayı doğru yansıtması sağlanır.


İhale Yönetimi

Uygun ihale modeli ihale konusu işlerin niteliklerine bağlı olarak seçilir. Ön yeterlilik kriterleri belirlenerek  ihale süreci başlatılır. İhalede gelen tekliflerin karşılaştırmaları ve kıyaslamaları “ihale değerlendirme raporu” olarak raporlanır.

Değer Mühendisliği

Mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinlerde, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak içerikte alternatif veya ekonomik çözümler (malzeme ve/veya imalat şekli) yaratılır. Gerektiğinde piyasa araştırması yapılarak müşteri bilgilendirilir.


Durum Tespit Çalışması (Due Diligence)

Devam eden bir projenin müşteriyle belirlenen periyotlarda gerekli olan teknik personelle (mimar, inşaat, mekanik, elektrik mühendisi vb) ziyaret edilerek, mevcut durum tespitinin yapılması, yapılan imalatların kontratlarda tanımlanan parasal karşılıklarıyla kıyaslanması ve bunun müşteriye raporlanması sağlanır.


Tasarım Takip ve Kontrol

Proje ihtiyaç listesine uygun tasarım firmaları ile irtibata geçip tasarım yarışmaları veya ihale süreçlerinin yürütülmesiyle tasarım firması belirlenir. İhtiyaç listesine uygun olarak tasarım disiplinleri arasındaki koordinasyon yapılır. 

BIM (Bina Bilgi Modellemesi) Yönetimi

BIM yönetimi ile yapılan projenin maliyet ve zaman boyutları, tasarımın en erken evrelerinden başlayarak görebilir. Mimari, inşai, elektrik ve mekanik projeler başta olmak üzere projelerin olası çakışmaları imalata geçmeden 3 boyutlu ortamda ortaya konulur.