Rifat Yüzbaşıgil: İnşaat sektörü kazalarda önde!

Rifat Yüzbaşıgil: İnşaat sektörü kazalarda önde! Rifat Yüzbaşıgil: İnşaat sektörü kazalarda önde!

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Rifat Yüzbaşıgil, meydana gelen iş kazalarının inşaat sektöründe daha fazla yaşandığını belirtti.

İŞ kazaları ve meslek hastalıklarının birçok işçinin hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Yüzbaşıgil, "Bu tip olaylar özellikle de inşaat sektöründe daha fazla yaşanmaktadır. 


BUNUN en önemli sebebi inşaat sektörünün kendine özgü çalışma koşulları olmasındandır. İnşaat sektörünün diğer sektörlerden farklı olmasının başlıca nedeni her projenin birbirinden farklı olması ve bu yüzden her projede değişik çalışma koşullarıyla ve farklı risklerle karşı karşıya kalınmasıdır" dedi. 


İSTATİSTİKLER İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ GÖSTERİYOR


TÜRKİYE'DE gerçekleşen iş kazalarında SGK istatistiklerine bakıldığında yıllara göre oranlarda farklılaşmalar olsa bile genel olarak iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin inşaat sektöründe olduğunu belirten Yüzbaşıgil, "Bunun en önemli sebebi inşaat sektörünün proie bazlı üretime dayanması ve her projenin kendine özgü çalışma koşulları olmasıdır ve eğitimli elemanın olmamasıdır. 


HER projede yapımı üstlenen müteahhit ve müteahhit adına işleri yürüten şantiye şefi farklı risklerle karsı karsıya kalmaktadırlar. 

İlgili mevzuat is sağlığı ve güvenliği konusunda her ikisini de sorumlu tutmaktadır" diye konuştu. 


"ÇALIŞANLAR VASIFSIZ VE EĞİTİMSİZ" 


SEKTÖRDE iş kazalarını etkileyen en önemli unsurun çalışanın vasıfsız ve eğitimsiz olmasından kaynaklandığını belirten Yüzbaşıgil, "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde Şantiye şefi, konusuna ve niteliğine göre yanım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar diplomasına sahip teknik personel olarak tanımlanmıştır. 


Ayrıca, yönetmelikte şantiye şefi kavramı dışında, şantiye şefinin sorumlulukları, yapı denetim kontrol elemanlarıyla birlikte yapacakları çalışmalar, şantiye şefinin hazırlaması gereken evraklardan detaylı bir biçimde bahsedilmiştir" dedi. 


Anadolu'da bugün