07 / 07 / 2022

Riskli binalarda oturanlara 'vergi' avantajı!

Riskli binalarda oturanlara 'vergi' avantajı!

Devlet kentsel dönüşüme teşvik etmek için düğmeye bastı. Buna göre, vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürmesi halinde KDV yüzde 1 olacak.



3470 sayılı Cumhurbalkanı kararı ile “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında inaş edilecek konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düştü.

Vergi indirimi

Ülkemizde 6.7 milyon riskli yapının dönüştürülmesi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Vatandaş, müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırıp mevcut alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde KDV indirimi yapılacak.

İnşaatlarını kendileri yaptırmak isteyen kentsel dönüşüm kapsamında kat maliklerinin yaptığı itirazlar sonuç buldu. Yeni kanun ile yaşanan haksız uygulama ortadan kaldırıldı. 

Riskli binalarda oturanlara vergi avantajı!

Yeni düzenleme

3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, KDV oranlarının tespit edildiği Kararnameye, “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katma kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri” şeklinde bir ibare eklendi.

Düzenleme kapsamında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projesi yapılan riskli yapıların mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında bizzat riskli yapı sahipleri tarafından yaptırılacak konutlarla ilgili inşaat taahhüt hizmetlerinde KDV oranı 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü. 

Yeni dönemle kentsel dönüşüm riskli yapılarda bedel karşılığı evlerini yeniletmek isteyen arsa sahipleri açısından ve yükleniciler açısından çok önemli bir dönem başlamış ve maliyetler yüzde 17 oranında azaldı. 

Riskli binalarda oturanlara vergi avantajı!

Yüzde 1 KDV şartları neler?

- Riskli yapı, 6306 sayılı Kanun kapsamında olacak,

- Bu yapı için bir dönüşüm projesi bulunacak,

- Yeni inşaat alanı, riskli yapının mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olacak,

- İnşaat taahhüt hizmetleri bu alanlarda inşa edilecek konutlara yönelik olacak.

Riskli binalarda oturanlara vergi avantajı!

Müteahhit KDV iadesi isteyebilecek

Riskli bina inşaatlarını kendi yaptıran riskli yapı kat maliklerine söz konusu düzenleme kapsamında inşaat taahhüt işi yapan müteahhitler, bu işleriyle ilgili olarak yaptıkları malzeme alımları ve taşeron hizmetleri nedeniyle yüklenip indirim konusu yapamadıkları KDV’leri, indirimli orana tabi işlemler kapsamında yılı içinde mahsuben, yılı geçtikten sonra ise nakden ve/veya mahsuben iade olarak talep edebilecekler.

Riskli binalarda oturanlara vergi avantajı!

Evini kendi dönüştürene KDV indirimi!

Kentsel dönüşüm KDV indiriminden kimler yararlanacak?