Riva Deresi Kıyı Koruma Yapısı imar planı askıya çıktı!

Riva Deresi Kıyı Koruma Yapısı imar planı askıya çıktı! Riva Deresi Kıyı Koruma Yapısı imar planı askıya çıktı!

İstanbul Beykoz İlçesi Riva Deresi Kıyı Koruma Yapısı (Mahmuz) Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı askıya çıktı..

İstanbul İli Beykoz İlçesi, Riva Deresi Kıyı Koruma Yapısı (Mahmuz) Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı askı ilanı yayınlandı. Planlama alanı İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Deresinin ağız kısmında deniz tarafında bulunuyor. 

Gebze’nin Tepecik Köyünden doğup Beykoz’dan geçerek Riva’dan Karadeniz’e dökülen Riva Deresi 71 kilometre uzunluğunda olup, planlama alanına konu olan alanın 1/100 000 Çevre Düzeni Planında hemen güneyi “Plaj ve Kumsal” Riva köyü ve çevresinde “Kırsal Yerleşme Alanı” batısında ise “Orman Alanları” ve “Askeri Güvenlik Bölgesi” olarak planlandı.

Bakanlığın 12 Nisan 2018 tarihli ve 62909 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde kalan Riva Deresi’nin Karadeniz’e çıkış noktasında, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bir kısım alanda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünce yapılmak istenilen Kıyı Koruma Yapısını (Mahmuz) kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek 644 sayılı KHK hükümleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 12 Nisan 2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince bugünden (3 Mayıs 2018) itibaren bir (1) ay süre ile İl Müdürlüğümüz ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.


Plan ve raporlar için tıklayın.