07 / 07 / 2022

Rize Merkez'de bina ve arsası 6,8 milyon TL'ye satılıyor!

Rize Merkez'de bina ve arsası 6,8 milyon TL'ye satılıyor!

Rize Merkez'de yer alan bina ve arsası T.C. Rize sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından 6 milyon 855 bin 899,02 TL bedelle satılıyor. T.C. Rize sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Rize Merkez'de  yer alan bina ve arsası 6 milyon 855 bin 899,02 TL bedelle satışa çıkıyor. Gayrimenkulün ihalesi 10 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak.


T.C. Rize sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, özellikleri:

Satışa konu Rize-merkez tophane mahallesi Atatürk caddesinde kain 1560 ada 50 sayılı parsel tapuda alanı 620,26 m2 olup cinsi arsa olarak kayıtlıdır. Halihazırda üzerinde 1 zemin 6 normal kattan ibaret betonarme karkas inşaat tarzında inşa edilmiş bina mevcut olup, binanın duvarları içten, dıştan sıvalı boyalı doğramalar kısmen ahşap doğrama ve yağlı boyalı kısmen pvc esaslı doğramadır. Üzerindeki bina dosyada mevcut bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere komşu parsellere tecavüzlü olup, bitişik 1560 ada 79 nolu parsele 46,72 m2, 1560 ada 69 parsele ise 1,79 m2 tecavüzlü yapılmıştır. Binanı zemin katı 149,36 m2, normal katları ise 156,83 m2 büyüklüğünde olup, bina kalorifersiz, asansörsüzdür. İnşa senesi itibariyle %35 oranında eskimiştir.Taşınmaz şehir merkezine ortalama 500 metre mesafede Atatürk caddesi üzerinde olup zemini düz ve bina inşaatı için oldukça elverişlidir. Dosyada mevcut Belediye imar planına göre bitişik nizam 7 katlı yapılaşmaya elverişli olup, güney ve kuzey cepheleri açık diğer iki cephesi ise bitişiktir. Taşınmazın henüz 200 m2 lik kısmı trafiğe açılmamış olan 7.00 mt. Genişliğindeki imaryolu içerisinde kalmakta olup, çok az kısmı Atatürk caddesi içerisinde kalmaktadır.Taşınmaz şehrin ticari faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu Atatürk caddesi üzerinde olup çevresinde Kız Meslek Lisesi, Ticaret Sanayi odası, kültür sitesi, blok apartmanlar ve değişik iş yerleri bulunmaktadır. Taşınmaz kamunun ve Belediyenin her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz kadastro parselidir. Tüm bu özellikleri dikkate alınarak taşınmaz üzerindeki bina ile birlikte toplam değeri 6.855.899,02 TL. Olarak tespitle bu muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılacaktır.

Satışa konu Rize Merkez Tophane Mahallesinde kain 1560 ada 50 sayılı; Parselin 1. Satış günü    : 10.08.2018 günü saat 14.00-14.10 arası,

Parselin 2. Satış günü :17.09.2018 günü; saat 14.00-14.10 arası, Rize merkez Sulh hukuk Mahkemesi duruşma salonunda satışları yapılacaktır.

1-    ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov. tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-    Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıctya aittir. Tellâıiye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Tebliğ edilemeyen hissedarlara gazete ilanı satış ilanı tebliğ yerine geçecektir.

6-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017-40 satış sayılı dosyanumarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04.06.2018 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

( Basın: 821211 www.bik.gov.tr)