Royal Özel Yurt Yatırımları İnşaat Turizm Anonim Şirketi kuruldu!    

Royal Özel Yurt Yatırımları İnşaat Turizm Anonim Şirketi kuruldu!     Royal Özel Yurt Yatırımları İnşaat Turizm Anonim Şirketi kuruldu!    

Royal Özel Yurt Yatırımları İnşaat Turizm Anonim Şirketi Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Kemale Muradli tarafından kuruldu.Royal Özel Yurt Yatırımları İnşaat Turizm Anonim Şirketi Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Kemale Muradli tarafından kuruldu.

Royal Özel Yurt Yatırımları İnşaat Turizm Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1) Her türlü eğitim ve öğretim düzeyindeki, yükseköğrenim, özel, teknik ve genel lise, ilköğrenim ve anaokulu öğrencilerine yönelik yatılı öğrenci yurtları ve pansiyonları inşa etmek, satın almak, açmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, işletmeye vermek, 2) Her türlü eğitim ve öğretim konusunda yatırımlar yapmak, tesisler kurmak, özel okullar, kreş, yuva ve özel dersaneler inşa etmek, satın almak, işletmek, bunlar için gerekli labaratuar malzemeleri, kırtasiye ve matbaa, araç ve gereçleri, mobilya ve mefruşatları yurt içinden ve dışından sağlamak, 3) Yetkili mercilerden izin almak şartı ile özel ilköğretim, lise, üniversite, çocuk yuvası, anaokulu, kreş, her türlü dershane ve öğretimle ilgili eğitim ve öğretim tesisleri inşa etmek, açmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak,kiraya vermek, 4) Üniversiteye.fen ve askeri liselere, kolejlere hazırlık kursları, Türk dili ve yabancı dil eğitimi yapan özel okulları açmak, işletmek, 5) Okul öncesi her türlü araştırmaları yapmak, faaliyet alanı ile ilgili personel hizmeti sunmak, bu konuda ailelere danışmanlık hizmeti vermek, her türlü psikolojik danışma merkezleri, sosyal hizmet ve alanları ile her türlü işletmeler açmak, işletmek, işletmeye vermek, 6) Şirket konusu ile ilgili her türlü basım, yayın, reklam, tanıtım ve organizasyon işleri yapmak, ajans hizmeti sunmak, eğitim ve öğretimle ilgili yayınları, kitap, dergi, gazete vb. yayınların dağıtım işlerini yapmak, 7) Her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşların, okulların, hastanelerin, öğrenci yurtlarının kantinlerini devir almak, işletmek, ihaleye girmek, kiralamak, kiraya vermek, maksat ve gayeye uygun lokanta, kafeterya, büfe ve benzeri yiyecek ve içecek işyerleri açmak, işletmek, kiraya vermek, konusu ile ilgili berber açmak, işletmek, kiraya vermek, 8) Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, 9) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, 10) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, 11) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi ( devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, 12) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, 13) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, 14) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, 15) Durum(halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz gibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı, ıslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı, 16) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek, . 17) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, dekorasyonla ilgili boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, 18) Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak, ısı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak, binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 19) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak, alımı, satımı, ithalatı, ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 20) Her türlü nalburiye işleri yapmak, inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak, 21) Her türlü sanayi ve inşaat boyaları, iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin oimalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Atakent Mah. 220.Sok. Adile Sultan Köşkü Apt. No:13/6 KÜÇÜKÇEKMECE