Çukurova Balkon

Ruhsat temdidi nedir?

Ruhsat temdidi nedir? Ruhsat temdidi nedir?

Bir binanın yapı ruhsatı alındığı halde iki yıl geçmesine rağmen inşaatına başlanmaması halinde burada inşaat sahibinin ruhsat temdidi yapması gerekiyor. Peki ruhsat temdidi nedir?


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Ruhsat temdidi nedir?

3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre yapı ruhsatı alınan binanın inşaatına en geç iki yıl içinde başlanması gerekiyor. Ayrıca inşaatına başlanan yapının da beş yıl içinde bitirilmesi şartı bulunuyor. 


Ancak, bir binanın yapı ruhsatı alındığı halde iki yıl geçmesine rağmen inşaatına başlanmaması halinde burada inşaat sahibinin belediyeye müracaat ederek yeniden yapı ruhsatı alması bir diğer ifade ile ruhsatı yenilemesi gerekiyor.


Ruhsat temdidi işlemi, Yapı ruhsatı alıp 2 yıl içinde başlanmayan ve 5 yıl içinde bitirilmeyen inşaatların yeni yönetmelik şartlarına göre incelenip ruhsatının yenilenme işlemi olarak ifade ediliyor.


Ruhsat temdidi nasıl yapılır?

Temdit ruhsatı için bazı belgelerin temin edilmesi ve bir dilekçe ile bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor.


 - Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruluşlardan binanın statik yönden incelendiğine dair belge.

  

-   İnşaat hiç başlamamışsa veya inşaat halinde ise temel ruhsatında istenilen belgeler 

  

-   Bina bitmiş ise tapu veya tapu yazısı ve gerekli harçlara ait harç makbuzu.


Ruhsat temdidi dilekçesi;


................ BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne

                                                      ............(Şehir)
İlimiz merkez .............. Mahallesi ............... Ada ................ no lu parselime YAPI RUHSATI YENİLEMESİ yaptırmak istiyorum.Bilgilerinize arz ederim......./....../2013

T.C. NO :

ADI SOYADI: 


ADRES   : .......................


Kayıt No : ......................


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne


.... /.... / 2014


İmar ücretleri 2014!