Ruhsatsız binalar kentsel dönüşüm kapsamında mı?

Ruhsatsız binalar kentsel dönüşüm kapsamında mı?

Devlet imarlı ve ruhsatlı binalar ile imarsız ve ruhsatsız binalara aynı uygulamayı yapmıyor. Peki ruhsatsız binalar kentsel dönüşüm kapsamında mı? Ruhsatsız binalarda nasıl bir uygulama söz konusu?


Ruhsatsız binalar kentsel dönüşüm kapsamında mı?

Kentsel dönüşüm yapılırken, bir çok değişken dikkate alınıyor. Devlet imarlı ve ruhsatlı binalar ile imarsız ve ruhsatsız binalara aynı uygulamayı yapmıyor. 


Kurallara uygun iş yapan vatandaş ile kurallara uygun iş yapmayan vatandaşı ayırmak için çalışmalar yapılıyor. İmarsız ve ruhsatsız binaların dönüşümde nasıl değerlendirileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu daha sonra karar açıklaması bekleniyor.


Ruhsatsız eklentiler..

Kaçak kısımlar için nasıl bir uygulama yapılacağı da Bakanlar Kurulu tarafından belirleniyor. AA haberine göre; Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara göre ruhsatsız ve kaçak yapılara ağır cezalar geliyor.


Bakanlık, İmar Kanunu'nda yapacağı düzenlemeyle, kaçak veya ruhsata aykırı yapıları yıktırmayanlara emlak vergisine esas bina değeri ile belirlenen rayiç değer ortalamasının yüzde 5'i ile 10'u arasında cezai işlem uygulayacak.


Ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşa edilen yapıların sahibine, mevzuata aykırılığının tespitinden itibaren 30 gün süre verilecek.


Bu süre içerisinde yapı sahibi ya ruhsat alacak ya da yapı ve bölümleri ruhsata uygun hale getirecek. Kaçak yapılar ise ya yıkılacak ya da yapının bölümleri veya mekanlarının ruhsat eklerine uygun kullanımı sağlanacak. 


30 gün içinde bunları yapmayan yapı sahiplerine sürenin dolduğu tarihten başlamak üzere mevzuata aykırılığı sürdürdüğü her yıl için valilikçe idari para cezası verilecek. 


Mevzuata aykırılığın giderilmemesi halinde bu cezalar her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılacak.Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?