03 / 10 / 2022

RZE İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

RZE İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

RZE İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 16 Şubat 2015'te, 100 bin TL sermaye ile Başakşehir Bahçeşehir 1.Kısım'da, İlknur Genç Müdürlüğü'nde kuruldu.RZE İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile 16 Şubat 2015'te, İlknur Genç Müdürlüğü'nde kuruldu.


RZE İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;a) Yapı endüstrisinde kullanılan çimento, demir, kireç, tuğla asmolen, kum, kereste, kontrplak, seramik, mermer, sıva, boya iç dış cephe kaplama malzemeleri, dekorasyon malzemeleri, sunta gibi ana inşaat malzemeleri ile sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma, soğutma, havalandırma, tesisatları iç ve dış dekorasyon malzemeleri, bina ve çatı örtüleri, prefabrik yapı elemanları, çeşitli armatörler, aksesuarlar ve sair hammadde, mamul, malzeme ve teçhizat ile her türlü, inşaat, makine, tesis, araç ve gereçlerin toptan veya perakende alım satımını, imalini, montajını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel tüm kuruluşlara ve şahıslara karşı konut sınai tesis, liman, tünel, yol, yer üstü kanalları sulama tesisleri ve diğer bilumum inşaat sıhhi tesisat alt yapı dekorasyonu ve  plan proje ihalelerine katılmak, taahhütlerde bulunmak. c) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve tesisler için mimari, statik makine ve elektrik projeleri etüt araştırma müşavirlik, sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği hizmetleri ile bu hizmetlerin organizasyonunu yapmak. d) Apartman, daire, müstakil ev, villalar, tatil köyleri,otel, motel, prefabrik binalar, kamp yerleri, toplu konutlar inşaa etmek ve bunları almak satmak. e) Hazır beton veya prefabrik ve çelik konstrüksiyon tesisleri ve santrallerini kurmak, çalıştırmak alım ve satımını yapmak. f) İnşaat işleri ile ilgili demir, profil, saç grubuna giren hammadde mamul ve yarı mamul hammaddelerin ithalatını ihracatını alımı satımını ve dahili ticaretini yapmak. g) Yurt içinde ve yurt dışında açılacak inşaat ihalelerine ve taahhüt işleri ile müteahhitlik işlerine gerekli makamlardan izin alarak katılmak. h)   Her nevi inşaat ve iş makineleri ile bunların yedekparça ve aksesuarlarını almak, satmak ithal ve ihraç etmek. i)  Taş, kum, kil, kireç, çakıl ve mıcır ile hazır prefabrik ve beton tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek. j) Konusu ile ilgili mimari statik tesisat ısı yalıtım projeleri çizmek teknik uygulama sorumluluğu hizmetleri sözleşmesi imzalamak. k)  Konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul, arsa, arazi,daire, dükkan, emlak alım satımı, kiralama konuları ve bu konularda aracılık etmek yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi ihalelere katılmak. l) Şirket malikolmak veya alıp satmak gayesi ile arazi, arsa, bina gibi gayrimenkuller edinmek, kat karşılığı inşaat işlerinde bulunmak ve bu işlerle ilgili taahhütlerde bulunmak. m)     Konusu ile ilgili olarak serbest ticaret bölgelerine fuar ve sergilere katılabilir, Gayrimenkuller üzerinde intifa irtifak, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir. n)       Şirket yurt içindeki ve dışındaki bankalardan, özel finans kuruluşlarından ve diğer kredi kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir. Bu kredilere karşılık olan borç senetlerini verebilir, Teminat olarak gayrimenkul ipotek edebilir. Menkul ve alacaklılarını devir ve temlik edebilir. Hak ve alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek ve rehin alabilir, gerektiğinde bu ipotek ve rehinleri fes edebilir, tadil edebilir, devir ve temlik edebilir. o)   Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak p)   Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs,minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının,greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. q)  Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri,jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. r) Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak,işletmek. s) Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek.  Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. a)   Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat,  dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak. b)   Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri, emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. c)   Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali , ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. d)   Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak. e)   Şirket amacı ile ilgili olarak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

Geri Dön