29 / 05 / 2022

Saif Real Estate Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Saif Real Estate Gayrimenkul Ticaret  Limited Şirketi  Sarıyer’de  10 bin TL sermaye bedeli  ile  Nurodın A. Mohamed  tarafından kuruldu.Saif Real Estate Gayrimenkul Ticaret  Limited Şirketi  Sarıyer’de  10 bin TL sermaye bedeli  ile  Nurodın A. Mohamed  tarafından kuruldu.

Saif Real Estate Gayrimenkul Ticaret  Limited Şirketi konusu:
Şirketin faaliyet amacı ve kapsamı aşağıdaki gibidir: 1. Gayrimenkul ve arazi satın almak, maliki olmak, satmak, geliştirmek, yönetmek, işletmek, yatırım yapmak, kiralamak, kiraya vermek, başka maliklerin mülklerini yönetmek 2. Her türlü inşaat mühendisliği ve inşaat işlerini taahhüt ve inşa etmek; 3. Her türlü mühendislik, müşavirlik ve denetim işlerini sağlamak ve yürütmek; 4. İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış gayrimenkul projelerini yapmak, yaptırmak 5. Her türlü tasarım, çizim, plan, proje çalışmaları ve geliştirme çalışmalarını hazırlamak ve yaptırtmak, sözleşmelerini akdetmek 6. Şirketin gayrimenkul projelerine ilişkin özel gayrimenkul sergileri düzenlemek. 7. İşin konusu ve amacı çerçevesinde her türlü mümessillik, ithalat, ihracat ve iç ticaret işlerini yapmak; 8. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek, 9. Faaliyetler kapsamında olan veya olmayan tali işleri icra etmek veya Şirketin yukarıdaki amaçlara veya bunlardan herhangi birine ulaşmasına yardımcı olduğunu düşündüğü her türlü işi icra etmek. Şöyle ki, 1. Şirket maksat ve konusunun tahakkuku için bilcümle menkul ve gayrimenkul malları mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz olarak iktisap edebilir. Bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, borçlarının teminatı olarak ipotek veya rehin verebilir, alacaklarına karışık rehin veya ipotek alabilir, mülkiyeti tahdit eden ayni veya şahsi haklar tesis edebilir. 2. Şirket konusuna giren işlerin tahakkuku için her türlü idari, hukuki, mali, sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir. İhracat ve ithalata ilişkin bilcümle iş ve işlemlerle, gümrük hizmetlerini ifa edebilir. 3. Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü sözleşmeler akdedebilir 4. Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir 5. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara iştirak edebilir; sergi, konferans vb. toplantılar tertipleyebilir. 6. Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

Adres: AYAZAĞA MH.MİMAR SİNAN SK.SEBA OFFICE BL NO:21D/45 SARIYER