29 / 05 / 2022

Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali özelleştiriliyor!

Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali özelleştiriliyor!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazları özelleştiriyor. Özelleştirme ihalesine en yüksek teklifi 247 milyon 500 bin TL ile Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. verdi.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,  Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazları özelleştiriyor. Özelleştirme ihalesine en yüksek teklifi  247 milyon 500 bin TL ile Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. verdi.


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih           :   27/12/2016

Karar No    :   2016/80

Konu           :   Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 20/06/2016 tarihli ve 4457 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 27/04/2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların

• 247.500.000 (İkiyüzkırkyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 247.000.000 (İkiyüzkırkyedimilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Murat Hes Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Murat Hes Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 246.500.000 (İkiyüzkırkaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Yılsan Yatırım Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Yılsan Yatırım Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.