Sapanca YHT Hattı'na itiraz!

Sapanca YHT Hattı'na itiraz!

Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Oya Arapoğlu, Sapanca YHT Hattı’nda yapılan güzergah değişikliklerinin masa başında kağıt üstünde çizildiğini belirterek, yeni plana eleştirilerde bulundu.Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Oya Arapoğlu, Sapanca Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili eleştirilerde bulundu. Güzergahın Sapanca bölümünde yapılan değişikliklerin bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu ifade eden Arapoğlu, “Değişiklikler mevcut yerleşmenin dokusuna da zarar veren bir çok kararı içermektedir. Kağıt üzerinde belirlenen güzergah konusunda Sapanca halkı yeteri kadar bilgilendirilmedi” dedi.

TEM OTOYOLU YÜKSELECEK

Sapanca-Doğançay arasındaki tünel geçişin zemin yapısı gibi bilimsel verilere çizildiğine dikkat çeken Arapoğlu hattın Akçay’da görüntü ve gürültü kirliliğine neden olacağını dile getirdi. YHT hattının TEM otoyolunun altından geçeceği yere yakın Fevzi Çakmak caddesindeki altgeçidinin yüksekliğinin 4.50 metre olduğunu vurgulayan Arapoğlu, “Bu durumda YHT hattı ya zemin kotunun altına inecek yada TEM otoyolu yükselecektir” dedi. 

SEL VE TAŞKIN TEHLİKESİ

YHT hattının sel, taşkın gibi tehlikelerine karşı çay, dere gibi su akışkanlarından en az bir metre yukarıdan geçmesi gerekmekte olduğuna değinen Arapoğlu, “Zaten HYT hattının zemin kotunun altına inmesi bu bölgenin zemin yapısı açısından mümkün değildir. Yer altı su seviyesi zemine çok yakındır. Bu mevkiden Sapanca ana kanalizasyon hattı da geçmektedir. Hattın düşük kota alınması mümkün değildir. Zira hat çalışmaz” şeklinde konuştu.


Şehir Planlayıcıları Odası İl Temsilcisi Oya Arapoğlu, Yüksek Hızlı Tren güzergahı Sapanca Bölümünde yapılan değişikliklerle ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu. Arapoğlu yaptığı açıklamada, bu bölgede yapılan değişikliklerin kağıt üzerinde, güzergah uygulama projeleri hazırlanmadan imar planlarına aktarıldığını, bilimsel ve teknik gerçeklerle uyuşmadığını söyledi.

KAĞIT ÜZERİNDE

Bu konuda Sapanca halkı yeteri kadar bilgilendirilmediğini ifade eden Arapoğlu, “  Sapanca-Doğançay arasında yapılması planlanan tünel geçişi’nin belirlenmesinde yer bilimsel veriler  araştırılmadan tünel hattı kağıt üzerinde çizilmiştir. Doğançay'dan başlayan "Tünel girişi" Akçay mahallesinde çıkmakta Akçay deresini viyadüklerle geçerek tekrar tünele girmektedir. Akçay 1. derece sit alanı olmasının yanında hattın buradan geçmesi, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olacaktır” dedi.

GEÇİT YÜKSEKLİKLERİ

Akçay’dan başlayan tünelin  Kuruçeşme mahallesinde  Sarpdere yatağı’ndan çıkış almakta ve bir bölümü dere yatağı boyunca devam ettiğini vurgulayan Arapoğlu “Tünelin kesin olarak buradan çıkış alabileceğini söylemek bilimsel olarak mümkün değildir” ifadesini kullandı.  DDY etüt Proje Daire başkanlığı bilgilerine göre YHT hattının TEM altından geçmesi için gerekli yüksekliğinin 10 metre olduğunu, ancak Fevzi Çakmak caddesindeki  alt geçidinin yüksekliği 4.50 metredir” dedi. Bölgenin sel ve taşkın tehlikesi ile karşı karşı olduğunu vurgulayan Arapoğlu, hattın bu akışkanlıklardan en az 1 metre yüksek olması gerektiğini de vurguladı. 

BETON DUVARLAR

YHT güzergahı zemin kotundan gittiğinde şu an açık olan önemli birçok yol kapanacağına dikkat çeken Arapoğlu, “ YHT hattının her iki tarafı koruyucu elemanlarla kapanacağından  karşılıklı geçişler  "Üst Geçit ve Alt Geçitler"  ile sağlanacaktır. Bu durumda 10m. yüksekliğinde 250m. -300m. uzunluğunda beton duvarlar oluşacaktır. Sapanca’da sadece hattın geçtiği parseller değil bu köprülü yollardan cephe alan parsellerde duvar manzaralı olacaktır. Hatta askıda olan 1/1000 ölçekli uygulama İmar planına göre bir çok parselin  yol cephesi kapanacaktır” diyerek uyardı. Arapoğlu bu değişiklik nedeniyle alt yapı ve diğer üst yapıların iptal olması manasına geldiğini vurguladı.

VAZ GEÇİLMELİ       

Amacının sadece İstanbul-Ankara arasındaki mesafeyi kısaltmak olan YHT hattının  mevcut güzergahı sadece 13 dk. kısaltacağı  DDY yetkilileri tarafından  yaptığımız görüşmelerde söylenmiştir. Sapanca'nın coğrafi özellikleri ve mevcut kentsel yapısı incelenip araştırılmadan kağıt üzerinde alınan bu karardan en kısa zamanda vazgeçilmelidir. YHT güzergahının Sapanca'ya vereceği zararlar çok iyi etüt edilmeli, alt ve üst yapıyı kapsayan uygulama projeleri ve yapım maliyetleri de dikkate alınmalıdır. Kentimizde tanık olduğumuz  3.otoyol güzergahında ve Karasu demiryolu güzergahında yaşadığımız gibi kamulaştırma işleminden sonra uygulama aşamasında geriye dönüşler yaşanmaması için yetkilileri bu konu üzerinde bir daha düşünmeleri gerektiğini hatırlatmak isterim” diyerek açıklamasını tamamladı.     


Akşam Haberleri Gazetesi