Sarıyer Polatlar Konut Sitesi'nde 3 milyon TL'ye satılık ev!

Sarıyer Polatlar Konut Sitesi'nde 3 milyon TL'ye satılık ev! Sarıyer Polatlar Konut Sitesi'nde 3 milyon TL'ye satılık ev!

İstanbul Sarıyer İlçesi'nde Polatlar Konut Sitesi'nde yer alan evi satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon TL olarak belirlendi.


İstanbul Sarıyer İlçesi'nde Polatlar Konut Sitesi'nde yer alan evi  3 milyon TL'ye satıyor.T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANIÖzellikleri : İstanbul, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, Yeniköy Mevkii, 74 pafta,1108 ada, 45 parsel numarasında kayıtlı 32.713,00 metrekare miktarlı kat mülkiyeti tesisli on sekiz bloklu 215 bağımsız bölümlü kargir apartman vasıflı taşınmazda 50/9000 arsa paylı 17.Blok4+Çatı Kat (11) nolu meskenin tamamı niteliğindedir.


Tarabya Bayırı Caddesinde 66 dış kapı numarası alan Polat Koru Sitesi dahilindeki 66/17 dış kapı numaralı 17.Blok; bodrum kat+ zemin kat+4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve asansörü mevcuttur. 11 nolu daire, ana binanın 4.normal kat ve çatı katında yer almakta olup, 4.kat esas daire kısmı antre-hol üzerinde mutfak, salon, bir tanesi mutfakta ve kapatılmış iki balkon, antre devamında banyo-WC, bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere üç odadan ibaret, daire içerisinden dahili merpen ile çıkılan çatı katında biroda, banyo-WC mahalleri mevcut, brüt 260m2 alana sahiptir. Dairede zemin kaplamaları seramik ve parke döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları tavana kadar fayans kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta ise sabit tezgah ile mutfak dolapları mevcut, PVC doğramalı, elektrik, sıhhi tesisat ve merkezi sistem kalorifer tesisatı mevcuttur.


Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır. Daire halen borçlu istimalindedir.


İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Proje Tasdik Birimi tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 09.07.2015 tarih ve 2713 sayılı imar durum belgesine göre Sarıyer, Tarabya Mahallesi, 74 pafta, 1108 ada, 45 parsel sayılı yer; 22.07.1983 tarih, 1/5000 ölçekli “Boğaziçi Nazım Planına” istinaden 02.10.1987 tarih, 87-2/62 sayılı ve 02.02.1989 tarih, 2118 sayı ile onaylı, 1/1000 ölçekli “Tarabya İmar Planına B-130/B131” istinaden, ve 16.08.1989 tarih, 89-1/24 sayılı yapı ruhsatları ile yapılan toplam 18 bloktaki 1 dükkan ve 214 bağımsız konuta, 13.06.1990 tarih, 336017 sayı ile Yapı Kullanım İzin Belgesi verilmiştir.


Daha sonra parseli de kapsayan bölgede yapılan, 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında kısmen “Park”, kısmen de TAKS:0.15, Kaks:075, max H:15.50m. yapılanma şartlarında “Konut” alanında “11.02.1977 T.T. M.İ.P Polatlar Koru Sitesi” lejantında kalmaktadır denilmiştir.


Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında İSKİ Lehine İrtifak hakkı, Türkiye Elektrik Kurumu lehine İrtifak hakkı, Muhtelif Haciz şerhleri, Aile Konutu Şerhi ve dosyamızdan işlenen Satışa Arz Şerhi mevcuttur.


1. Satış Günü : 11/10/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 10/11/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/4435 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 31/05/2016