Sarıyer Yeniköy'de 20.6 milyon TL'ye satılık apartman!

Sarıyer Yeniköy'de 20.6 milyon TL'ye satılık apartman!İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer Yeniköy'de bulunan apartman dairesini satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 20 milyon 650 bin TL olarak belirlendi.


İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer Yeniköy'de bulunan apartman dairesini 20 milyon 650 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 23 Ekim 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İl , Sarıyer İlçe , Yeniköy Mahalle/mevki , 320 Ada No , 8 Parsel No , 20/100 Arsa Payı , 1.642,45 Yüz Ölçümü , 2. Kat, 3 No'lu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Niteliği Üç Kat Dört Meskenli Kargir Apartman Olan, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz;

Tapuda İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 320 Ada, 8 sayılı parsel içerisinde, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No: 15-17 adresinde kalmaktadır. Ana taşınmaz, Boğaziçi sahil kesiminde yalı konumunda bahçesi olan bir taşınmazdır. Ana caddeden girişte iki kapı numarası olan taşınmazın cadde boyunca bahçe duvarı üzeri metal korkuluk malzemeile korumaya alınmış olduğu tespit edilmiştir. Bahçe girişinde lineer taş kaplama dar yürüme yolu ile doğrudan binaya ulaşılmaktadır. Bahçenin iki yanında tek katlı kiremit çatı örtülü müştemilatlar bulunmaktadır. Muhtelif ağaç ve peyzaj bitkilerinin yer aldığı bahçe geçişinden sonra ahşap mobilya giriş kapısı bulunan ve merpen sahanlığında duvar yüzeyleri boydan boya ahşap kaplama olanana taşınmaz, bodrum kat, zemin kat, 2 normal kattan ibaret olan betonarme karkas binadır. Bina çevresinin mermer zemin işçilikli yürüme yolu şeklinde ön cephesindeki rıhtım kısmına geçiş verildiği, bina genelinin pencere doğramalarının kepenkli olduğu ve sahil yolundaki cephesinde beton zeminli, çevresi alçak duvar parapet ile çevrili olduğu tespit edilmiştir. Tekne vb. deniz araçları için yanaşma yeri bulunan, rıhtıma çıkış için zemin kat kotundan cephesi taş kaplama olan alçak parapet duvar ile rıhtıma inildiği, binanın boğaz cephesindeki balkonlarının cam parapetli olduğu tespit edilmiştir. Bodrum katı depo ve kalorifer odası olarak kullanılan binanın zemin katı ile 1. normal katı dahili merpen ile birleştirilerek dubleks halde kullanılmaktadır. Bu şekilde 2 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dublekslerin üzerinde ise birer adet düz daire mevcuttur. Bu şekilde ana taşınmaz toplamda dört bağımsız bölümden meydana gelmektedir. Satış konusu olan 2. Kat, 3 bağımsız bölüm numaralı mesken; salon, 2 balkon, 2 oda, mutfak, koridor, banyo-wc bölümlerinden teşekkül etmekte olup 100,84 m2 kullanım alanlıdır. Bina takribi 40 yaşları civarındadır. Tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Ulaşım deniz ve kara yolu ulaşımı ile kolaydır. Boğazın seçkin semtlerindendir.
İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü' nün 12.11.2018 tarih, 7608 sayılı yazısında; Sarıyer İlçesi, 68 Pafta, 320 Ada, 8 Parsel sayılı yer, 22.07.1983 onamlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında sahil şeridinde kamuya açık yeşil alanda kalmaktadır. 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının Boğaziçi İmar Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 2001/2 sayılı kararı ile onanan ve 04.01.2013 tarihli, 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan 1/1000 ölçekli Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı plan lejantı ve plan hükümlerinin 5.1 Yeşil Alanlar Maddesi gereği; Yeşil Alanlar: Gezi Alanları, park, çocuk bahçesi, görsel nedenlerle ağaçlandırılarak korunacak alanlar ve manzara teraslarına ayrılan alanlardır. Bu kullanıma ayrılan parsellerde korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiç bir yapı yapılamaz. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır denilmektedir.

Kıymeti : 13.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 18/11/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda -

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Şişli İlçe , Meşrutiyet Mahalle/mevki , 1906 Ada No , 13 Parsel No , 267/20000 Arsa Payı , 1.482,26 Yüz Ölçümü , 2. Kat, 9 No'lu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz NiteliğiKargir Apartman Olan, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz,

Tapuda İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1906 Ada, 13 sayılı Parsel içerisinde, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Tayyareci Cemal Sokak, No:2 "Polat Çiftçiler Residence" adresinde kalmaktadır. Bağımsız bölümün bulunduğu ana bina, HalaskargaziCaddesi' ne bağlanan Dr. Şevket Bey Sokak ile Tayyareci Cemal Sokak köşesinde yer alan ve Polat Çiftçiler Residance isimli A ve B Bloklar olarak konut blokları/residance şeklinde kullanımda olan sitede olup kapalı garaj, güvenlik hizmeti bulunup çevresi korumaya alınmış haldedir. Binalar 13 yaş civarındadır. Satışa konu 2. Kat, 9 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz A Blokta kalmaktadır. Binaların giriş kısımları traverten zemin işçilikli, merkezi sistem pay ölçer doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı, ocaklarda kullanım için ayrı sistem getirildiği, dairelerde çelik giriş kapıları kullanıldığı, blokların her katta iki daire olacak şekilde iki asansörlü oldukları, giriş katında lobi, ofis/yönetim odası ve oturma yeri düzenlendiği, zeminlerin traverten olduğu tespit edilmiştir.Satışa konu 2. Kat, 9 bağımsız bölüm numaralı daire; salon, balkon, mutfak, koridor, banyo, ebeveyn banyolu oda ve 2 oda mahallerinden oluşmakta olup bağımsız bölümün net kullanım alanı 111,15 m2' dir. Islak zeminler seramik, oda zeminleri parke kaplıdır. Satışa konu taşınmaza yakın mesafede Fransız Lape Hastanesi, Rodisson Blu Hotel, Şişli Cami, Cevahir avm, Halaskargazi Caddesi, Şişli Meydanı bulunmaktadır. Çevresi konut ve ticaret alanlıdır. Tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım kolaydır.
İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 15.10.2018 tarih, 17012 sayılı yazısında; Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Tayyareci Cemal- Doktor Şevket Bey- Operatör Raif Bey Sokağı, 131 pafta, 1906 Ada, 13 parsel sayılı yer, 24.06.2006 onanlı, 1/1000 ölçekli "Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı"na göre, 15.06.1998 onanlı, 1/1000 ölçekli Şişli Meşrutiyet Mahallesi 131 pafta, 1906 ada, 13 parsel Tadil Planında, h1: 6,50 m, H:Serbest olmak üzere ayrık nizam ticaret sahasında kalmaktadır. Ancak 13 parselin karşı komşuluğunda bulunan 1905 ada, 10 parsel ve 954 ada, 44 parselde tescilli eski eser yapılar bulunduğundan yapılacak her türlü imar uygulamaları için İstanbul II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınacaktır.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2020 günü 16:10 - 16:15 arası
2. Satış Günü : 18/11/2020 günü 16:10 - 16:15 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda -

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Şişli İlçe , Meşrutiyet Mahalle/mevki , 1906 Ada No , 13 Parsel No , 267/20000 Arsa Payı , 1.482,26 Yüz Ölçümü , 5 Kat, 21 No'lu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz NiteliğiKargir Apartman Olan, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz,

Tapuda İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1906 Ada, 13 sayılı Parsel içerisinde, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Tayyareci Cemal Sokak, No:2 "Polat Çiftçiler Residence" adresinde kalmaktadır.
Bağımsız bölümün bulunduğu ana bina, HalaskargaziCaddesi' ne bağlanan Dr. Şevket Bey Sokak ile Tayyareci Cemal Sokak köşesinde yer alan ve Polat Çiftçiler Residance isimli A ve B Bloklar olarak konut blokları/residance şeklinde kullanımda olan sitede olup kapalı garaj, güvenlik hizmeti bulunup çevresi korumaya alınmış haldedir. Binalar 13 yaş civarındadır. Satışa konu 5. Kat, 21 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz A Blokta kalmaktadır. Binaların giriş kısımları traverten zemin işçilikli, merkezi sistem pay ölçer doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı, ocaklarda kullanım için ayrı sistem getirildiği, dairelerde çelik giriş kapıları kullanıldığı, blokların her katta iki daire olacak şekilde iki asansörlü oldukları, giriş katında lobi, ofis/yönetim odası ve oturma yeri düzenlendiği, zeminlerin traverten olduğu tespit edilmiştir.Satışa konu 5. Kat, 21 bağımsız bölüm numaralı daire; salon, balkon, mutfak, koridor, banyo, ebeveyn banyolu oda ve 2 oda mahallerinden oluşmakta olup bağımsız bölümün net kullanım alanı 111,15 m2' dir. Islak zeminler seramik, oda zeminleri parke kaplıdır. Satışa konu taşınmaza yakın mesafede Fransız Lape Hastanesi, Rodisson Blu Hotel, Şişli Cami, Cevahir avm, Halaskargazi Caddesi, Şişli Meydanı bulunmaktadır. Çevresi konut ve ticaret alanlıdır. Tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım kolaydır.

İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 15.10.2018 tarih, 17012 sayılı yazısında; Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Tayyareci Cemal- Doktor Şevket Bey- Operatör Raif Bey Sokağı, 131 pafta, 1906 Ada, 13 parsel sayılı yer, 24.06.2006 onanlı, 1/1000 ölçekli "Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı"na göre, 15.06.1998 onanlı, 1/1000 ölçekli Şişli Meşrutiyet Mahallesi 131 pafta, 1906 ada, 13 parsel Tadil Planında, h1: 6,50 m, H:Serbest olmak üzere ayrık nizam ticaret sahasında kalmaktadır. Ancak 13 parselin karşı komşuluğunda bulunan 1905 ada, 10 parsel ve 954 ada, 44 parselde tescilli eski eser yapılar bulunduğundan yapılacak her türlü imar uygulamaları için İstanbul II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınacaktır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2020 günü 16:20 - 16:25 arası
2. Satış Günü : 18/11/2020 günü 16:20 - 16:25 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda -

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Şişli İlçe , Meşrutiyet Mahalle/mevki , 1906 Ada No , 13 Parsel No , 267/20000 Arsa Payı , 1.482,26 Yüz Ölçümü , 5. Kat, 22 No'lu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz NiteliğiKargir Apartman Olan, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz,

Tapuda İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1906 Ada, 13 sayılı Parsel içerisinde, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Tayyareci Cemal Sokak, No:2 "Polat Çiftçiler Residence" adresinde kalmaktadır.
Bağımsız bölümün bulunduğu ana bina, HalaskargaziCaddesi' ne bağlanan Dr. Şevket Bey Sokak ile Tayyareci Cemal Sokak köşesinde yer alan ve Polat Çiftçiler Residance isimli A ve B Bloklar olarak konut blokları/residance şeklinde kullanımda olan sitede olup kapalı garaj, güvenlik hizmeti bulunup çevresi korumaya alınmış haldedir. Binalar 13 yaş civarındadır. Satışa konu 5. Kat, 22 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz A Blokta kalmaktadır. Binaların giriş kısımları traverten zemin işçilikli, merkezi sistem pay ölçer doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı, ocaklarda kullanım için ayrı sistem getirildiği, dairelerde çelik giriş kapıları kullanıldığı, blokların her katta iki daire olacak şekilde iki asansörlü oldukları, giriş katında lobi, ofis/yönetim odası ve oturma yeri düzenlendiği, zeminlerin traverten olduğu tespit edilmiştir.Satışa konu 5. Kat, 22 bağımsız bölüm numaralı daire; salon, balkon, mutfak, koridor, banyo, ebeveyn banyolu oda ve 2 oda mahallerinden oluşmakta olup bağımsız bölümün net kullanım alanı 111,15 m2' dir. Islak zeminler seramik, oda zeminleri parke kaplıdır. Satışa konu taşınmaza yakın mesafede Fransız Lape Hastanesi, Rodisson Blu Hotel, Şişli Cami, Cevahir avm, Halaskargazi Caddesi, Şişli Meydanı bulunmaktadır. Çevresi konut ve ticaret alanlıdır. Tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım kolaydır.

İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 15.10.2018 tarih, 170012 sayılı yazısında; Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Tayyareci Cemal- Doktor Şevket Bey- Operatör Raif Bey Sokağı, 131 pafta, 1906 Ada, 13 parsel sayılı yer, 24.06.2006 onanlı, 1/1000 ölçekli "Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı"na göre, 15.06.1998 onanlı, 1/1000 ölçekli Şişli Meşrutiyet Mahallesi 131 pafta, 1906 ada, 13 parsel Tadil Planında, h1: 6,50 m, H:Serbest olmak üzere ayrık nizam ticaret sahasında kalmaktadır. Ancak 13 parselin karşı komşuluğunda bulunan 1905 ada, 10 parsel ve 954 ada, 44 parselde tescilli eski eser yapılar bulunduğundan yapılacak her türlü imar uygulamaları için İstanbul II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınacaktır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2020 günü 16:30 - 16:35 arası
2. Satış Günü : 18/11/2020 günü 16:30 - 16:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda -

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Şişli İlçe , Meşrutiyet Mahalle/mevki , 1906 Ada No , 13 Parsel No , 267/20000 Arsa Payı , 1.482,26 Yüz Ölçümü , 5. Kat, 23 No'lu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz NiteliğiKargir Apartman Olan, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz,

Tapuda İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1906 Ada, 13 sayılı Parsel içerisinde, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Tayyareci Cemal Sokak, No:2 "Polat Çiftçiler Residence" adresinde kalmaktadır.
Bağımsız bölümün bulunduğu ana bina, HalaskargaziCaddesi' ne bağlanan Dr. Şevket Bey Sokak ile Tayyareci Cemal Sokak köşesinde yer alan ve Polat Çiftçiler Residance isimli A ve B Bloklar olarak konut blokları/residance şeklinde kullanımda olan sitede olup kapalı garaj, güvenlik hizmeti bulunup çevresi korumaya alınmış haldedir. Binalar 13 yaş civarındadır. Satışa konu 5. Kat, 23 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz B Blokta kalmaktadır. Binaların giriş kısımları traverten zemin işçilikli, merkezi sistem pay ölçer doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı, ocaklarda kullanım için ayrı sistem getirildiği, dairelerde çelik giriş kapıları kullanıldığı, blokların her katta iki daire olacak şekilde iki asansörlü oldukları, giriş katında lobi, ofis/yönetim odası ve oturma yeri düzenlendiği, zeminlerin traverten olduğu tespit edilmiştir.Satışa konu 5. Kat, 23 bağımsız bölüm numaralı daire; salon, balkon, mutfak, koridor, banyo, ebeveyn banyolu oda ve 2 oda mahallerinden oluşmakta olup bağımsız bölümün net kullanım alanı 111,15 m2' dir. Islak zeminler seramik, oda zeminleri parke kaplıdır. Satışa konu taşınmaza yakın mesafede Fransız Lape Hastanesi, Rodisson Blu Hotel, Şişli Cami, Cevahir avm, Halaskargazi Caddesi, Şişli Meydanı bulunmaktadır. Çevresi konut ve ticaret alanlıdır. Tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım kolaydır.

İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 15.10.2018 tarih, 17012 sayılı yazısında; Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Tayyareci Cemal- Doktor Şevket Bey- Operatör Raif Bey Sokağı, 131 pafta, 1906 Ada, 13 parsel sayılı yer, 24.06.2006 onanlı, 1/1000 ölçekli "Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı"na göre, 15.06.1998 onanlı, 1/1000 ölçekli Şişli Meşrutiyet Mahallesi 131 pafta, 1906 ada, 13 parsel Tadil Planında, h1: 6,50 m, H:Serbest olmak üzere ayrık nizam ticaret sahasında kalmaktadır. Ancak 13 parselin karşı komşuluğunda bulunan 1905 ada, 10 parsel ve 954 ada, 44 parselde tescilli eski eser yapılar bulunduğundan yapılacak her türlü imar uygulamaları için İstanbul II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınacaktır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2020 günü 16:40 - 16:45 arası
2. Satış Günü : 18/11/2020 günü 16:40 - 16:45 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda -

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5005 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/08/2020 *Örnek no:27