Sarıyer'de 4.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer'de 4.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul ili Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa Mahallesi'nde yer alan dubleks ev ve arsası vasıflı gayrimenkul 4 milyon 700 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul ili Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa Mahallesi'nde yer alan dubleks ev ve arsası vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için  4 milyon 700 bin TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa Mahallesi, Gündüz Sefası Sokakta, tapunun 618 ada, 69 parsel numarasında kayıtlı ve Gündüz Sefası Sokaktan 2 (eski:33) dış kapı numarası alan 407,00m2 miktarlı “Dubleks Ev ve Arsası” vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Reşitpaşa Mahallesi, Gündüz Sefası Sokak üzerinde ve bu sokaktan 2 dış kapı numarası alan, tamamı 407,00m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan dubleks ev, bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda inşa edilmiş olup, tasdikli projesine göre, taşınmazın bodrum katında soğuk depo, depo, kazan dairesi, sığmak, sauna, duş zemin katında hol, salon, mutfak, 1.katında altı oda, banyo-WC, balkon, çatı katında hol, hobi salonu, dinlenme odası mahallerinden ibaret, bodrum kat alanı 61m2, zemin kat alanı 61m2, l.normal kat alanı 109m2, çatı kat alanı 31m2 olmak üzere 262m2 kapalı alana sahip, PVC doğramalı, dış cephesi sıvalı ve boyalı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ile yol cephesinde bir araçlık otopark mahalli mevcut, parsel etrafı bahçe duvarı ile çevrili durumdadır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkandan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut sahasında yer almaktadır.

Kıymeti : 4.700.000,00 TL
1. Satış Günü : 26/06/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 26/07/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2891 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/03/2018