09 / 08 / 2022

Sedef Adası, Kaşık Adası ve Yıldız Parkı’nda yapılaşmaya izin çıktı!

Sedef Adası, Kaşık Adası ve Yıldız Parkı’nda yapılaşmaya izin çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinin koruma durumunda değişiklik yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yıldız Parkı’nın çevresi ile Sedef ve Kaşık adalarının koruma ve kullanım durumlarını da değiştirdi. Parkın çevresi ve adaların bazı kısımlarında yapılaşmaya izin çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın büyük tepkilere neden olan doğal sit alanları için koruma ve kullanım koşullarını yeniden düzenleme kararının İstanbul’daki doğa harikası Sedef ve Kaşık adaları ile Yıldız Parkı için de uygulandığı öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Hazal Ocak'ın haberine göre; Bu karar sonrasında Adaların bir bölümüne turizm tesisleri ve yat limanı inşa edilebilecek. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, konuya ilişkin "Çok kaygılıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaptığı değişiklikle bütün sit alanlarını ciddi anlamda yapılaşma riskiyle karşı karşıya bıraktı. Bunlar tesadüfi alanlar değil" açıklamasında bulundu. 

Sedef Adası, Kaşık Adası ve Yıldız Parkı’nda yapılaşmaya izin çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresiyle ilgili sit değişikliğine ilişkin tepkiler devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kaşık Adası ve Sedef Adası’nın bir bölümünün “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” bir bölümünü ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesi de gündemde tartışmalara neden oldu. Bakanlık, Beşiktaş’ın nefes alma noktası olan Yıldız Parkı’yla ilgili de dikkat çeken bir karar verdi. Parkın olduğu alan 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı', parkı çevreleyen alan ise 'Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' şeklinde tescillendi. 

Resmi Gazete’de 2019'da yayımlanan doğal sit alanları koruma ve kullanma şartları ilke kararına göre 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı'na iskele, balıkçı barınağı ve bekçi kulübesi inşa edilebiliyor. Yine aynı karara göre 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'na ise doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunluğa sahip faaliyetler yapılabilirken, turizm ve yerleşimler kurulabiliyor. Aynı zamanda bu alanlara koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi inşa edilebiliyor.

Sedef Adası, Kaşık Adası ve Yıldız Parkı’nda yapılaşmaya izin çıktı!

TESADÜF DEĞİL

Bu kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, "Belli ki buralarda bir çalışma yapmaya niyetleri var. İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikle bütün doğal sit alanlarında yapılaşmanın önü açıldı. ‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen yerlerde ciddi anlamda yapılaşma riski var. Kaşık Adası için bir tane parsel işaret ediliyor neredeyse. Biraz kıyıya da bağlantısı yapılmış. Nitelikli doğal koruma alanıyla bağlantılı olarak. Burada bir yapılaşma olacağı görünüyor" şeklinde konuştu.

GERİYE NE KALDI?

Köymen, Yıldız Parkı’nda yapılan değişikliği de işaret ederek özetle şu açıklamalarda bulundu:

"Yıldız Parkı’nın bulunduğu bölge çok büyük bir alan. Yıldız Üniversitesi, bölgedeki askeri kışla ve Musevi Mezarlığını da içine alan bir bölgeden bahsediyoruz. Burası doğrudan doğruya sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edilmiş. Yıldız Parkı da nitelikli doğal koruma alanı olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edilen bölgeler için bir yapılaşma baskısıyla karşı karşıyayız. Buralar şehirde tek yeşil alan kalan yerler. Bunlar da yapılaşmaya açılınca geriye ne kalıyor? İstanbul bu kadar yoğun yapılaşmayla karşı karşıyayken, deprem sonrası doğru düzgün toplanma alanı yokken, doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılması doğru değil. Başka bir yer kalmadı zaten. Bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor artık. Bu bölgeleri bakanlığın koruması gerekirken meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve duyarlı vatandaşlar olarak biz korumaya çalışıyoruz."

Gökçeada'da yapılaşma tehlikesi!

Çamlıca'da yapılaşma sorunu gitgide büyüyor!