Şehir hastaneleri kamulaştırılmalı!

Şehir hastaneleri kamulaştırılmalı! Şehir hastaneleri kamulaştırılmalı!

TTB ve İTO’nun düzenlediği ‘Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler’ sempozyumunda söz alan uzmanlar, yaşlıların ve yoksulların bu hastanelere ulaşamadığını belirterek, “Şehir hastaneleri yapımından bugün itibariyle vazgeçilmeli, olanlar da kamulaştırılmalıdır” dedi...


Türk Tabipler Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), Türkiye’de Kamu-Özel Ortaklığı ile hayata geçirilen “Şehir Hastaneleri” ile ilgili Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde bir basın açıklaması yaptı. ‘Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler’ adıyla düzenlenen sempozyuma, CHP Milletvekilleri Ali Şeker ve Fikret Şahin, ÖDP üyesi Alper Taş ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katılım sağladı. 

Bir Gün Gazetesi’nden Meral Danyıldız’ın haberine göre, Türkiye’de şehir hastanelerinin sürecinin değerlendirildiği panelde, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Emek, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Kayıhan Pala ve TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı Uzm. Dr. Bayazıt İlhan konuşma yaptı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Saip şehir hastanelerinin açılmasında altyapıyı oluşturan nedenlerin İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi, üniversitelerden mali desteğin çekilmesi olduğunu belirtirken, Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Emek ise “Şehir merkezleri baz alınarak şehir hastanelerine ulaşıma bakıldığında taksi ücretinin 150 liraya kadar çıkıyor. Şehir içinde AVM ve rezidans yaptığımız için bu sefer bunları şehir dışına atıyoruz. Bu hastaneler tam da yaşlıların ve yoksulların erişemeyeceği mesafelerde.”dedi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala da, şehir hastanelerinde yatak başına düşen maliyetlerin devamlı olarak farklılık gösterdiğini söyleyerek, “İstanbul İkitelli’de 581.512 dolarken, Şanlıurfa’da neden yatak başına maliyet 238.418 dolar. Şehir hastanelerinden bugün itibariyle vazgeçilmeli, olanlar da kamulaştırılmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Basın metnini okuyan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç şu konuşmaları yaptı:

İddia: Şehir hastanelerinin maliyeti yüksek değildir.

Gerçek: Erzurum’da bin 200 yataklı tam donanımlı devlet hastanesi 30 Milyon TL bedel aşımına karşın 213 Milyon TL’ye yaptırılmıştır. Kayseri Şehir Hastanesi’nin yaklaşık üç yıllık kira bedelidir bu tutar. Sağlık Bakanlığı da maliyetin yükseldiğini kameralar kapalıyken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul etmiştir.

İddia: Şehir Hastaneleri de devlet hastanesidir.

Gerçek: Şehir hastaneleri finansal kiralama ile yaptırılmaktadır. Hazine arazisinin tapu kaydına düşülen “sürekli nitelikli üst hakki” şerhi arazinin şirketlerin mülküne dönüşmesine neden olmuştur. Şirkete ait binaya kira ödenmesi mülkiyeti ortaya koymaya yetmektedir.

İddia: Şehir hastanelerinin hasta ve yakınlarına ek bir maliyeti olmayacaktır.

Gerçek: Hastaneye normalden uzun sürede ulaşıp daha fazla yol masrafı veriyorsanız, istediğiniz yere daha uzun zamanda varabiliyorsanız bunlar da sizin için maliyettir. Kaldı ki şehir hastanelerinde an itibariyle 1 TL fark ücreti alınmaktadır.

İddia: Şehir hastaneleri hakkındaki tüm belgeler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Gerçek: İhale ile ilgili bilgi edinme “ticari sır” gerekçesiyle sınırlıdır. Oysa devletlerin ticari sırrı olamaz. Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların milletvekillerinden, basından ve vatandaşlardan bilgi saklayarak yarattıkları borçlar uluslararası yatırım hukukuna göre “gayriahlaki borçlar” olup uzun vadede halkın bu borçlarını ödememe hakkı da vardır.

Adana şehir hastanesi deneyimlerini paylaşan Doç. Dr. Ali İhsan “Veri giriş elemanı yok. Her şeyi hemen hemen hemşire ve hekimler yapıyor. 380 poliklinik odası var ama hastanede bu kadar uzman yok. Eski hastanedeki hiçbir veriye ulaşılmıyor.” dedi.

Son olarak CHP Milletvekili  Ali Şeker de söz alarak, “Keyfi bir fiyat politikasına hizmet satılıyor. Elazığ’da kemoterapiye hazırlama 1 lira Adana’da 350 küsur. Üç katına kadar yemek fiyatları farkı. Bursa şehir hastanesine toplu ulaşım yok. Taksi kullanmak zorundasınız. İstanbul İkitelli şehir hastanesi Küçükçekmece’de toplu ulaşımla iki saat ve toplu ulaşım yok” ifadelerini kaydetti.

CHP’li Milletvekili Fikret Şahin ise “Ticari sır arkasında rant arayışı ve yolsuzluklar vardır. Maliyetler nedir diye soruyoruz bakanlığa ama cevap vermiyor” şeklinde konuştu

Şehir Hastaneleri için şehrin içindeki hastaneler mi kapatılıyor?