Şehir Plancıları Odası'ndan Olimpos Koruma İmar Planı'na dava hazırlığı!

Şehir Plancıları Odası'ndan Olimpos Koruma İmar Planı'na dava hazırlığı!Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Olimpos’un yapılaşmaya açılacağı, bölgedeki değerli portakal bahçelerinin de yok olacağının belirtildiği bir rapor hazırladı. Raporda, plana ilişkin dava açılacağı ifade edildi...


Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Olimpos Koruma İmar Planı sebebiyle orman ve tarım varlığıyla nadide miras alanları arasında sayılan Olimpos’un yapılaşmaya açılacağı, bölgedeki değerli portakal bahçelerinin de yok olacağının belirtildiği bir rapor hazırladı. 

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, şube yönetimi, imar planının iptali için dava çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manav, SİT derecesinin düşürülmesinin fırsata çevrilip plan hazırlandığını, planın korumayı değil yapılaşmayı artıracağını belirtti. 

TARİHİ MİRAS RİSKE GİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Olimpos Antik Kenti 1,2 ve 3.derece Arkeolojik SİT Alanına İlişkin Milli Park sınırları dışında kalan, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni; 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları'na 12 Mart'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onay verildi. 

Manav, asıl olarak kaçak yapıların yasallaştırılması için hazırlanan planın bölgede yapılaşma talebini daha da artıracağı ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının riske gireceğine dikkat çekti.

Ekolojik turizm adı altında yapılaşma

Başkan Manav, alanın bütüncül bir anlayışla korunması gerektiğini vurgularken, şu tespit ve uyarıları yaptı: 

-Planlama kararıyla mevcut yapıların yasallaşmasına imkan veren planlama kararları aynı zamanda hiç yapılaşmamış şu an üzerinde portakal bahçeleri olan parselleri de ekolojik turizm adı altında yapılaşmaya teşvik etmektedir.

-Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planından korumadan ziyade kullanıma ilişkin planlama kararları geliştirildiğini görmekteyiz.

Olimpos imar planıyla çarpık yapılaşma engellenecek!

AKİP'ten Olimpos'un imar planı değişikliğine dava!