31 / 01 / 2023

Batıçim Batı Anadolu Çimento, olağan genel kurul toplantısı sonuçlarını açıkladı!

Batıçim Batı Anadolu Çimento, olağan genel kurul toplantısı sonuçlarını açıkladı!

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., olağan genel kurul toplantısının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştıBatıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından yapılan Olağan Genel Kurul Sonuçları Duyurusu şöyle;


"Genel Kurul Toplantı Türü:Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi

Genel Kurul Tarihi:23.05.2012


  ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

23 Mayıs 2012 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamamızda Genel Kurul Toplantı Türü seçeneği "Olağan" olarak seçilmesi 


gerekirken sehven "Diğer" olarak kalmıştır. Bu açıklamamız ilgili seçeneğin düzeltilmiş halini içermektedir.Şirketimizin bugün (23 Mayıs 2012) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6., 7., 8., 9., 12. ve 30. maddelerinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Üyesi Türkan BALTALI'nın 31 Temmuz 2012 tarihinde istifası ile boşalan yerine TTK 315. maddesi uyarınca seçilen Kemal GREBENE'nin Yönetim Kurulu Üyeliği oybirliği ile onaylanmıştır.

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK oybirliği ile seçilmişlerdir.

4- Ortaklarımıza 2011 yılı karından;

a) Birinci Temettü olarak, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere brüt 0,015TL  (%1,5), net 0,01275TL (%1,275) nakit kar payı 


dağıtılmasına, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere brüt 0,05872TL (%5,87238), net 0,05872TL (%5,87238) bedelsiz hisse senedi 


verilmesine,

b) 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı hisselere brüt 52,88596 TL (%5.288,59583), net 44,95306TL (%4.495,30645) nakit kar 


payı dağıtılmasına, 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı hisselere brüt 0,05872TL (%5,87238), net 0,05872TL (5,87238) 


bedelsiz hisse senedi verilmesine

c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 1.268.903,- TL, net 1.078.567,55 TL nakit kar payı dağıtılmasına,

d) 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 548.730,90 TL ayrılmasına

e) Geriye kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak 23.101.395,13 TL ayrılmasına 

f) Nakit kar payı dağıtımının 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılmasına, bedelsiz hisse dağıtımının ise söz konusu payların Sermaye 


Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5- Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıllığına Tarık Dündar ULUSEL ve Alpay YILMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir.

6- Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  A.Ş. Genel 


Kurul'ca onaylanmıştır.

7- 2011 yılı içinde yapılan 82.667,25 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve Genel Kurul'ca onaylanmıştır.

8- Kar dağıtım politikası ile ilgili bilgi verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında bilgi verilmiştir.

10- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında 


bilgi verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu, toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır."


Batıçim olagan genel kurul toplantısı kararları için tıklayın!

Batıçim hazirun cetveli için tıklayın!

Batıçim kâr dağıtım tablosu için tıklayın

Emre Kulcanay / emlakkulisi.com
Geri Dön