Selçuk-Ortaklar Demiryolu ve 2. Hat projesi meclis gündeminde!

Selçuk-Ortaklar Demiryolu ve 2. Hat projesi meclis gündeminde!

Selçuk-Ortaklar Demiryolu ve 2. Hat projesi meclis gündemine taşındı. CHP'li Okyay, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...
CHP  İzmir  Milletvekili Kamil Okyay, Selçuk-Ortaklar Demiryolu ve 2. Hat projesine ilişkin soru önergesi verdi. Okyay, sorusunun Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Okyay, ''Aşağıda yazılı olarak yer alan “Selçuk-Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı” ile ilgili sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu tarafından, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim'' diye konuştu.

Okyay, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Çağımızda ulaşım ağlarının yaygınlığı ve modernizasyonu, gelişmişliğin önemli göstergelerinden birisidir. Ülke içerisinde kentler arası ulaşımda bir yerden bir yere daha kısa sürede gidebilmek, zamanı ve kaynakları daha verimli kullanmak adına çok önemlidir. “Ankara- İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi”, ülkemizde demiryolları ulaşımında teknolojik gelişmelerden de faydalanarak yapılan en önemli modernizasyon çalışmalarından birisidir. Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan 2020E01-154316 no'lu “Ankara- İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi”, 2020- 2025 yılları arasında tamamlanacak olup, projeye ayrılan toplam ödenek 27.755.257.000 TL'dir. Ankara- İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu kapsamında tamamlanacak olan “Selçuk- Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı” projesinde, 14 km'lik Altyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Üstyapı çalışmaları yer almaktadır. Projeye, 3.599.192.000 TL'lik kısmı dış kredi olmak üzere, toplam ayrılan bütçe 4.247.047.000 TL'dir. 2020 yılında Selçuk- Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı ile ilgili herhangi bir harcanma yapılmamıştır. 2021 yılı için ayrılan yatırım miktarı ise 1.000 TL'dir. Projeyle ilgili 2021 yılı için “sembolik” bile denemeyecek kadar az yatırım planlanması, hem Selçuk- Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımının hem de Ankara- İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin zamanında bitirilmesiyle ilgili şüpheler doğurmaktadır. Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2020-2025 yılları arasında tamamlanması planlanan “Selçuk-Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı” yatırımlarının bitirilmesi ile ilgili endişelerin giderilmesi adına, aşağıda yer alan sorularımın yanıtlanmasını saygıyla dilerim.''

Selçuk-Ortaklar Demiryolu ve 2. Hat projesi meclis gündeminde!

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay'ın soruları:
1. Selçuk- Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı projesinin başlangıcından bugüne yapılan çalışmalar nelerdir? Hangi iş kalemleri tamamlanmıştır? 

2. Projeye 3.599.192.000 TL'lik dış kredi sağlayan kaynaklar kimdir? 

3. Projenin başlangıcındaki hedefler nelerdir? 2021 yılı itibari ile bu hedeflerin ne kadarına ulaşılmıştır? 2025 yılı için proje hedefleri revize edilmiş midir? 

4. Proje sonuçlandığında ne kadar yolcu ve yük taşınması planlanmaktadır? Proje ile hedeflenen ekonomik gelir beklentisi nedir? 

5. Cumhurbaşkanlığı 2021 Yatırım Programında yer aldığı şekliyle 2020-2025 yılları arasında tamamlanması planlanan projede geçtiğimiz yıl hiç harcama yapılmamıştır. 2021 yılında da projede sadece 1.000 TL harcanması öngörülmüştür. Geri kalan sürede projeye ayrılan toplam tutar harcanarak, proje tamamlanabilecek midir? 

6. Projenin geçiş güzergâhı ve duraklar ile ilgili çalışmalar tamamlanmış mıdır? Projeyle ilgili kamulaştırılması gerekli alanları belirlenmiş midir? Kamulaştırma bedellerinin ne  zaman ödenmesi planlanmaktadır? 

7. Proje bölgede bulunan tarım arazilerine zarar vermekte midir? Bununla ilgili bir hesaplama yapılmış mıdır? Toprak Koruma Kurulu ve ÇED Raporu ile ilgili gerekli izin süreçleri başlamış mıdır? 

8. 2021 yılında projeye yapılması planlanan 1.000 TL'lik harcama ile projenin ne kadarlık kısmının tamamlanması beklenmektedir? 2021 yılı sonunda projenin yüzde kaçı bitmiş olacaktır? 

9. 2021 yılında projeye ayrılan 1.000 TL'lik bütçe dikkate alındığında, projenin 2025 yılına kadar tamamlanması mümkün gözükmemektedir. Bakanlığınız tarafından projenin zamanında tamamlanabilmesi mümkün müdür? Yoksa projeyi tamamlamaktan vaz mı geçtiniz? 

10. Selçuk- Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Projesinde test sürüşlerinin başlama tarihi nedir? 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com